ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

მამულაძე გელაპროფესორი
მანველიძე რეზოპროფესორი
აროშიძე პაატაასოც. პროფესორი
გეჩბაია ბადრი ასოც. პროფესორი
მახარაძე ნანულიასოც. პროფესორი
ქათამაძე გულიკოასოც. პროფესორი
ქათამაძე დავითასოც. პროფესორი
ჩხაიძე ირმა ასოც. პროფესორი
ჯაბნიძე ნატოასოც. პროფესორი
გოლეთიანი ქეთევანასისტ. პროფესორი
მამულაძე ნინოასისტ. პროფესორი
ქათამაძე გიორგიასისტ. პროფესორი
ცეცხლაძე ლეილაასისტ. პროფესორი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა