აკადემიური კალენდარი


 
 
 
 

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის "დიპლომირებული მედიკოსის" ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის სტუდენტთა 2019-2020 სასწავლო წლის ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების ბრძანების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბსუ-ს ფინანსური დავალიანების მქონე ზოგიერთი სტუდენტისათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ
რექტორის ბრძანება №01-09/467 ბსუ-ს იმ სტუდენტთათვის ბსუ-ს სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ, რომელთა საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2016-2017 სასწავლო წლის ბოლოს და ვერ შეასრულეს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები

რექტორის ბრძანება №01-09/461 ბსუ-ს იმ სტუდენტთათვის ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების სესახებ, რომელთა საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2016-2017 სასწავლო წლის ბოლოს და ვერ სეასრულეს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები. 

 

 

 

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა