საკონტაქტო ინფორმაცია

დასახელება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"
 
მისამართი: რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
 
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245428158
 
ტელ: +995(422) 27 17 86 (კანცელარია)
 
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
 
სწავლის საფასურის გადახდა იწარმოებს შემდეგ რეკვიზიტებზე:
მიმღების ბანკი  - სახელმწიფო ხაზინა;
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი - TRESGE 22;
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0901 7289 - (უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  სწავლის საფასური);
დანიშნულებაში უნდა მიეთითოს: სტუდენტის სახელი გვარი, პირადი ნომერი, ფაკულტეტი, სპეციალობა, კურსი;

იმისათვის, რომ გადახდილი სწავლის/კრედიტების საფასური ავტომატურად აისახოს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ბანკში საბილინგო სისტემა. გადახდა ასევე შესაძლებელია სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებისა და ელექტრონული გადახდების სისტემებიდან.
 
სამედიცინო დახმარების კაბინეტი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32, მე-2 კორპუსი (რუსთაველზე მდებარე), პირველი სართული, ოთახი N100. ტელ.ნომერი: 593 34 54 56
 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა