ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

სახელი და გვარი: ნატო ჯაბნიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 30/07/1978
მისამართი: ბათუმი პუშკინის 85/91 ბ10
ელ-ფოსტა: jabnidze.nato@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577141076
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ მენეჯერი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მენეჯმენტი, ეკონომიკური პოლიტიკა ,სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა სასურსათო უსაფრთხოება

სამუშაო გამოცდილება:

01.01.2021  წლიდან   ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2021  -დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2015  -2021 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2009-2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი;

2007- დღემდე - აუდიტორული ფირმა ”პრესტიჟ აუდიტის” ბუღალტერ კონსულტანტი;

2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი

2002-2006 წელი  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სას.სამ ინსტიტუტი-----ეკონომიკური თეორიისა და ზოგადი ეკონომიკის კათედრის გამგე

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ეკოპროდუქტების წარმოების პერსპექტივები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში - "Modern World is Facing New Challenges -2023

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სახელმწიფო პროგრამების როლი, აგრარული სექტორის ტრანსფორმაციის პროცესში.  21-ე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკური მეცნიერება სოფლის განვითარებისათვის“ - ლატვია - , 2020 წელი;

3. N. Jabnidze -CHALLENGES TO FOOD SECURITY AND SOME ASPECTS OF THEIR SOLUTION IN GEORGIA. „INNOVATIONS IN SCIENCE: THE CHALLENGES OF OUR TIME". 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.საერთაშორისო - სამეცნიერო პრაქტიკული ფორუმი:"INNOVATIONS IN SCIENCE: THE CHALLENGES OF OUR TIME" Varna, Republic of Bulgaria. CHALLENGES TO FOOD SECURITY AND SOME ASPECTS OF THEIR SOLUTION IN GEORGIA.

2. INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE. BAKU MAY 2-3 2019. Управление Пенсионной реформы и сложности учета.

3. «MODERN CONCEPTS IN ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT». CROATIA.PULA. AN ENTERPRISE WITH TOURIST STATUS AS A STIMULANT FOR ATTRACTING INVESTMENTS AND TOURISTS TO ADJARA.

4.  სამეცნიერო კონფერენცია: “ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა” - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია  2019 წლის 2-4 ოქტომბერი -  მონაწილე;

5) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სახელმწიფო პროგრამების როლი, აგრარული სექტორის ტრანსფორმაციის პროცესში21-ე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკური მეცნიერება სოფლის განვითარებისათვის“ - ლატვია - 12-15 მაისი, 2020 წელი;

6)   მცირე ბიზნესის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის თანამედროვე გამოწვევები

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია: ბუღალტრული   აღრიცხვის, აუდიტისა და გადასახადის განვითარება სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების ინოვაციური ტრანსფორმაციის პირობებში - კროპივნიცკი, უკრაინა -2020 წლის 25 ნოემბერი

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

01/07/2020 წელი - ტრნინგი - საერთაშორისო და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისათვის საქართველოში- მსოფლიო ბანკი: ევროკავშირი საქართველოსთვის

16/02/2020 წელი-  ტრენინგი- საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები

25 -29 /01/ 2019 წელი - ტრენინგი - დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირება“.

16.05.2019 - PULA, CROATIA - For successfully participated international internship program on the topic of:   "UNIFIED EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU" Workload:

 

15/09/2018 VARNA BULGARIA - The framework of the III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL FORUM "INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION: CHALLENGES OF OUR TIME

 

16.11.2018 წელი - ტრენინგი- ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

October, 24 - October, 30, 2017 -  Kosice Bratislava Prague Dresden Krakow - of Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Czech Republic- Germany-Poland  MODERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION:European Experience and Global Trends

 

 

 

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - B2;

ინგლისური ენა - A1; 

თურქული ენა - B2.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS-PowerPoint, InternetWord, Excel, . . Windows 9x, NT, XP, Linux. Forge CorelDraw, PhotoShop საბუღალტრო პროგრამები:  ორისი,სუპერფინი. 1 -C

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა