სტუდენტთა გზამკვლევი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის

სტუდენტთა გზამკვლევი

(2016-2017 სასწავლო წელი)

წინამდებარე ,,ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა გზამკვლევი“ შედგენილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებიდან ამონარიდების სახით (აქტების სრული ვერსია გზამკვლევის დანართების სახით განთავსებულია ბსუ-ს ვებგვერდზე - www.bsu.edu.ge)


სტუდენტის გზამკვლევის სამართლებრივი საფუძვლები:

 1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 14 ნოემბრის №1106 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ (დანართი 1);
 2. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის N111 დადგენილით დამტკიცებული ,,ბსუ-ს ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (დანართი 2);
 3. ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N6 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესი“ (დანართი 3).
 4. ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2011 წლის 29 სექტემბრის №04 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესი (დანართი 4);
 5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 29 სექტემბრის N5 გადაწყვეტილება. (დანართი 5).
 6. წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 09 სექტემბრის  გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი“ (დანართი 6);
 7. წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 16 ივლისის №02 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი  (დანართი 7)
 8. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე (დანართი 8)
 9. სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის (შიდა მობილობის) განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (დანართი 9)
 10. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის პროგრამების განხორციელებისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ (დანართი 10)
   

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა