ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირაკლი ბარამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14.12.1974
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ახმეტელის ქ.№3, ბ.№48
ელ-ფოსტა: irakli.baramidze@bsu.edu.ge, erekle1770@hotmail.com
ტელეფონი: 577304020
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ისტორია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის პრობლემები; საქართველო-თურქეთის ურთიერთობათა ისტორია. ბათუმის ისტორია ოსმალური მმართველობის ბოლო ათწლეულებში; კათოლიკობის ისტორია საქართველოში, ქართულ-პოლონური ურთიერთობები

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2013 წლიდან დღემდე - ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 • 2010-2015 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტის რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში;
 • 2008-2010 - აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე;
 • 2006-2009 - ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
 • 2005-2007 - ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 • 2002-2006 - ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი;
 • 2000-2002 - ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის უ/მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბათუმი XV საუკუნის ევრო­პულ წყაროებში, აღმოსავ­ლეთმცოდნეობის მაცნე, 2023, 6 (2): 242-52.
 2. INFLUENCE OF THE POLISH UPRISING OF 1830-31 TO THE 1832 GEORGIAN PLOT AND PETER ZAVELEISKY, HISTORY, ARCHAEOLOGY, ETHNOLOGY, [S.l.], n. IX, p. 11-24, june 2023. ISSN 2449-285X.
 3. ერეკლე მეფის მზადება აღა-მაჰმად ხანის დასახვედრად (თანაავტორები: ოლეგ ჯიბაშვილი, ხათუნა დიასამიძე), გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 3, ქუთაისი, 2023, გვ. 63-79.
 4. ბათუმი ბრიტანეთის ვიცე-კონსულების ანგარიშებში (XIX ს. 30-50-იანი წლები) (თანაავტორები: ხათუნა დიასამიძე, ოლეგ ჯიბაშვილი), მონოგრაფია, 351 გვ., ბათუმი, 2022.
 5. კათოლიკობა და კათოლიკეები საქართველოში XIX-XXI სს. (ისტორია, კულტურა, თანამედროვეობა) (თანაავტორები: კახაბერ სურგულაძე, ხათუნა დიასამიძე, ტატიანა კოპალეიშვილი), მონოგრაფია, 407 გვ., თბილისი, 2022.
 6. The First British Consulate in Batumi During Ottoman Rule: Reasons for Establishment, Purpose and Strategy (1840-1852),  History, Archaeology, Ethnology, Journal Indexing  Erich Plus.VIII, 2022, pp. 41-52, ISNN 2449-285X.
 7. სოციალ-პოლიტიკური ვითარება ბათუმსა და შემოგარენში XIX საუკუნის 40-50-იანი წლების მიჯნაზე (ბრიტანეთის ვიცე-კონსულის ჰოლმსის ცნობების მიხედვით). (თანაავტორები: ხათუნა დიასამიძე, ოლეგ ჯიბაშვილი), ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა XII (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2022, გვ. 24-33, ISSN 1987-8745
 8. სტამბოლის ქართული კათოლიკური მონასტრის ისტორიისათვის (თანაავტორები: კახაბერ სურგულაძე, ხათუნა დიასამიძე, ტატიანა კოპალეიშვილი). ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, Journal Indexing  Erich Plus, VI, 2022, გვ. 142-154, ISNN 2449-285X.
 9. Theatines’ Missionaries and Catholicism in Georgia in the XVII Century, (Co-authors: Khatuna Diasamidze, Kakhaber Surguladze).The International Symposium - Religion and the Law, 2021.
 10. კათოლიკობა საქართველოში რუსული მმართველობის საწყის ეტაპზე (XIX საუკუნის I ნახევარი) (თანაავტ.: კ. სურგულაძე, ხ. დიასამიძე, ტ. კოპალეიშვილი), ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, [S.l.], n. VI, გვ. 250-263, 2021. ISSN 2449-285X.
 11. თურქეთის წილი საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე, საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე „მშვიდობიანი კავკასია“, გორი, 2021, გვ. 87-94, ISBN: 978-9941-8-3666-4.
 12. ბათუმის ღვთისმშობლის უბიწოდ ჩასახვის ეკლესიის ისტორიიდან (თანაავტ.: კ. სურგულაძე, ხ. დიასამიძე, ტ. კოპალეიშვილი), ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ტომი IX, ბათუმი, 2021, გვ. 23-37, ISSN 1987-8745. 
 13. საქალაქო ცხოვრების განვითარების ისტორიიდან ბათუმში (XIX საუკუნის 30-50-იანი წლები), (თანაავტ.: ხ. დიასამიძე, ო. ჯიბაშვილი), ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ტომი IX, ბათუმი, 2021, გვ. 23-37, ISSN 1987-8745. 
 14. Georgia at Paris Peace Conference (1919−1920), (თანაავტ.: Jibashvili O., Diasamidze Kh.), History and Historians in the Context of the Time, 2020, 18(1),  p. 3-11, DOI: 10.13187/hhct.2020.1.3 www.ejournal3.com
 15. Catholicism in Georgia in the first half of the 14th century (თანაავტ.: Surguladze K., Diasamidze Kh., Kopaleishvili T.), 10th International Conference "Science and practice: a new level of integration in the modern world", Conference Proceedings, Sheffield, UK, April 25, 2020, გვ. 108-113.
 16. On the Issue of Interdependence of "Catholic" and "French"(co-authors: K. Surguladze, Kh. Diasamidze, T. Kopaleishvili). Journal Balcanistic Forum, N2, Scopus, Web of Science, Erih Plus, РИНЦ, 2019, pp. 88-95, ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online).
 17. ასოც. პროფ. რ. დიასამიძესთან ერთად რუსულიდან ვთარგმნეთ პ. მასლოვის მოგონებები - ბათუმი 1917-1920 წლებში, რომელიც გამოიცა ბათუმში, 2018 წელს, ჩემი რედაქტორობითა და წინასიტყვაობით (309 გვერდი).
 18. 1921 წლის ყარსის ხელშეკრულება, ბსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის კრ.: აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე, I, თბილისი, 2018, გვ. 10-19.
 19. ბრიტანული საოკუპაციო ჯარის შემადგენლობა ბათუმში (1918-1920) (თანაავტ.: ხათუნა დიასამიძე), ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ტომი IX, ბათუმი, 2018, გვ. 71-75, ISSN 1987-8745.
 20. ბრიტანელთა წინასაოკუპაციო ვიზიტი ბათუმში, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2018.
 21. ბათუმი ბრიტანული ოკუპაციის პერიოდში (1918-1920) (თანაავტ.: მაიკო შანთაძე), "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2018.
 22. კათოლიკეების აღმნიშვნელი ტერმინოლოგია ქართულ საისტორიო მწერლობაში (თანაავტ.: კ. სურგულაძე, ხ. დიასამიძე, ტ. კოპალეიშვილი), "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2018.
 23. From the History of Relations between Georgia and the Catholic World (co-authors: K. Surguladze, Kh. Diasamidze, T. Kopaleishvili). Journal Balcanistic Forum, N2, Scopus, Web of Science, Erih Plus, РИНЦ, 2018, pp.235-242, ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online) .
 24. გიორგი მთაწმინდელი და რომის ეკლესიასთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხი „სქიზმის“ შემდეგ, საქართველოს მეცნიერე­ბათა ეროვნული აკადე­მიის აჭარის ა.რ. რეგიო­ნული სამეცნიერო ცენტ­რის შრომები, III, ბათუმი, 2018.
 25. ქართულ-კათოლიკური ურთიერთობები რომის პაპთან რუსუდან მეფის მიმოწერაში, ჩვენი სულიერების ბა­ლავარი, საერთაშორი­სო სამეცნიერო კონფე­რენციის მასალები, X, ბათუმი, 2018, გვ. 106-112, ISSN 1987-5916.
 26. 1921 წლის  მარტის მოვლენები ბათუმში (თანაავტ: ხათუნა დიასამიძე), ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ტომი VIII, ბათუმი, 2017, გვ.57-65, ISNN 1987-8745.
 27. Mart 1921 Batum olaylari (თანაავტ.: ფირათ ჩაქირი), საერთაშო­რი­სო სამეც­ნიერო კონ­გ­რესის (ლინ­გ­ვისტი­კაში, ის­ტო­რიასა და გეოგრა­ფი­აში) მასა­ლე­ბი, თურქეთის ეკო­ნო­მი­კური განვითა­რე­­ბისა და სოცია­ლუ­რი კვლე­ვების ინსტიტუ­ტი, ანკარა, 2017, გვ. 54-66, ISBN 978-605-9885-44-7.
 28. ოსმალთა მიერ ბათუმის ოკუპაცია 1918 წელს, საერთა­შო­რისო სამეც­ნიე­რო კონფერენ­ციის მასა­ლები (ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა), ბათუმი, 2016, VII.
 29. ბათუმი ოსმალურ საარქივო დოკუმენტებში (XIX საუკუნის 60-იანი წლები), საერთა­შო­რისო სამეც­ნიე­რო კონფერენ­ციის მასა­ლები (ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა), ბათუმი, 2014, V, გვ. 48-53.
 30. საქალაქო თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმში 1917 წელს (მასლოვის მოგონებების მიხედვით), ბსუ, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -  II, ბათ. 2014, გვ. 203-206.
 31. საქართველოს დამოუკი­დებ­ლობის გამოცხადება (ქარ­თულ-თურქული ურთიერ­თო­ბების ფონზე), საერთა­შო­რისო სამეც­ნიე­რო კონფერენ­ციის მასა­ლები (ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა), ბათუმი, 2013, III, გვ. 149-155.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

A conference commemorating the 160th anniversary of the January Uprising in Poland and the 190th anniversary of the Georgian nobility’s 1832 conspiracy - The Polish and Georgian Independence Movement in the 19th Century, Tbilisi-Warsaw, 18-19.05.2023

 • თემა: Influence of the Polish Uprising of 1830-31 to the 1832 Georgian Plot and Peter Zaveleisky.

საერთა­შო­რისო კონფერენ­ცია – ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა – XII, ბათუმი, 2022

 • თემა: სოციალ-პოლიტიკური ვითარება ბათუმსა და შემოგარენში XIX საუკუნის 40-50-იანი წლების მიჯნაზე (ბრიტანეთის ვიცე-კონსულის ჰოლმსის ცნობების მიხედვით). (თანაავტორები: ხათუნა დიასამიძე, ოლეგ ჯიბაშვილი)

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე, ბათუმი, 05-06 ივლისი, 2022.

 • თემა: დიდი ბრიტანეთის ვიცე-კონსულის ფრედერიკო გუარაჩინოს ცნობები ვაჭრობისა და ნაოსნობის შესახებ ბათუმში (1840-1845) (თანაავტორები: ოლეგ ჯიბაშვილი, ხათუნა დიასამიძე).

მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში, თბილისი, 7-8 ივნისი, 2022

 • თემა: პაპების ვიზიტები საქართველოში (თანაავტ. კ. სურგულაძე, ხ. დიასამიძე, ტ. კოპალეიშვილი)

The International Symposium – The Religion and the Low, 21-22 September, 2021 (On-line)

 • თემა: Theatines’ Missionaries and Catholicism in Georgia in the XVII Century, (Co-authors: Khatuna Diasamidze, Kakhaber Surguladze).

The International Symposium – The Religion and the Low, 21-22 September, 2021 (On-line)

 • თემა: Religion and National Identity (On the Example of the Georgian Catholics from the VillageVeli) (Co-authors: Oleg Jibashvili, Khatuna Diasamidze).

საერთა­შო­რისო კონფერენ­ცია – ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა – XI, ბათუმი, 2021 წლის 27-28 მაისი

 • თემა: საქალაქო ცხოვრების განვითარების ისტორიიდან ბათუმში (XIX საუკუნის 30-50-იანი წლები)

საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე: „მშვიდობიანი კავკასია“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2020 წლის 28-29 ნოემბერი

 •  თემა: თურქეთის წილი საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე

10th International Conference "Science and practice: a new level of integration in the modern world", Sheffield, UK, April 25, 2020

 • თემა: Catholicism in Georgia in the first half of the 14th century, (თანაავტ.: Surguladze K., Diasamidze Kh., Kopaleishvili T.)

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები)“, ბათუმი, 2019 წლის 7 ივნისი

 •  თემა: კათოლიკობა გიორგი ბრწყინვალეს ეპოქის საქართველოში (თანაავტ. სურგულაძე კ.).

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III", ბათუმი, 2018 წლის 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი

 • თემა: ბათუმი ბრიტანული ოკუპაციის პერიოდში (1918-1920) (თანაავტ.: მაიკო შანთაძე)

საერთა­შო­რისო კონფერენ­ცია – ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა - IX, ბათუმი, 2018 წლის 31 აგვისტო - 1 სექტემბერი

 • თემა: ბრიტანული საოკუპაციო ჯარის შემადგენლობა ბათუმში (1918-1920) (თანაავტ.: ხათუნა დიასამიძე)

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, აწსუ, ქუთაისი, 2018 წლის 19-20 ივნისი

 • თემა: "ლივერპული" ბათუმში

II საერთაშორისო სიმ­პოზიუმი: კათო­ლიკური მემკვიდრე­ობა საქართველოში, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018 წლის 18-19 მაისი

 • თემა: რომის ეკლესიას­თან საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბსუ, ბათუმი, 1918 წლის 29 მაისი

 • თემა: ინგლისელთა ოკუპაციის დასაწყისი ბათუმში

საერთაშორი­სო სამეცნიერო კონფე­რენცია - ჩვენი სულიერების ბა­ლავარი, X, ბათუმი, 1918 წლის 18-19 მაისი

 • თემა: ქართულ-კათოლიკური ურთიერთობები რომის პაპთან რუსუდან მეფის მიმოწერაში

საერთა­შო­რისო კონფერენ­ცია – ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა - VIII, ბათუმი, 2017 წ. 1-2 სექტემბერი

 • თემა: ბათუმის მესამე და საბოლოო დაბრუნება (თანაავტ.: ხათუნა დიასამიძე)

ევრაზიული სა­მი­ტი - საერთაშო­რი­სო სამეც­ნიერო კონ­გ­რესი ლინ­გ­ვისტი­კაში, ის­ტო­რიასა და გეოგრაფიაში, თურქეთის ეკო­ნო­მი­კური განვითა­რე­­ბისა და სოცია­ლუ­რი კვლე­ვების ინსტიტუ­ტი, ანკარა, 2017 წლის 17-21 ივლისი.

 • თემა: Mart 1921 Batum olaylari (თანაავტ.: ფირათ ჩაქირი)

საერთა­შო­რისო კონფერენ­ცია – ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა - VII, ბათუმი, 2016

 • თემა: : ოსმალთა მიერ ბათუმის ოკუპაცია 1918 წელს.

საერთა­შო­რისო კონფერენ­ცია – ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა – ბათ., 2014.

 • თემა: ბათუმი ოსმალურ საარქივო დოკუმენტებში (XIX საუკუნის 60-იანი წლები),

საერთაშორისო კონფერენცია - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში II – ბათუმი, 2014.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი ფუნდამენტური კვლევებისათვის - პოლონელების დეპორტაცია საქართველოში და პოლონურ-­ქართული გეოპოლიტიკური თანამშრომლობა (1830-1921) (FR-22-9832), 2023-2025 (მიმდინარე)
პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი
2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო საგრანტო პროექტი - ბათუმი ბრიტანელი ვიცე-კონსულების ანგარიშებში (1830-1853 წწ.), 2019 წელი  (დასრულებული)
პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი ფუნდამენტური კვლევებისათვის - კათოლიკობა და კათოლიკეები საქართველოში XIX-XXI საუკუნეებში (ისტორია, კულტურა, თანამედროვეობა) (FR17_416), 2018-2020 წწ.  (დასრულებული)
პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი, კოორდინატორი
4. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო საგრანტო პროექტი - ბათუმი 1917-1920 წლებში (პ. მასლოვის მოგონებების მიხედვით), 2017 წელი  (დასრულებული)
პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, თურქული, ინგლისური 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე და გამოყენებითი პროგრამები (Word, Exell, Power Point, Photo Shop)

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა