ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის სტრუქტურა

ფაკულტეტის სტრუქტურა

1. ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია (მმართველი სუბიექტებია): ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

2. ფაკულტეტი შედგება შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან:

- სადისერტაციო საბჭო;
- კურიკულუმის კომიტეტი;     
- აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი;
- ევროპეისტიკის დეპარტამენტი;
- ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარამენტი;
- სლავისტიკის დეპარტამენტი;
- ფილოსოფიის დეპარტამენტი;
- ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი;
- ეთიკის კომიტეტი;
- ქართველოლოგიის ცენტრი;
- თარგმანისა და  ინტერდისციპლინარული კვლევების ცენტრი;
- არაფორმალური განათლების ცენტრი.

3. ფაკულტეტზე შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა კომისიები და სამუშაო ჯგუფები ცალკეულ საკითხთა შესწავლის ან/და გადაწყვეტის მიზნით.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა