პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

მოსწავლეთა ცოდნის შეფასება (განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება, შეფასების რუბრიკა)

კურსის მოცულობა: 15 საათი
კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებელი: ნანა მაკარაძე - ბსუ-ს განათლების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა:ზოგადი განათლების საფეხურის მასწავლებლები
კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის:უმაღლესი განათლება (მასწავლებლის კვალიფიკაცია)
კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს შეფასების რუბრიკების შედგენას, განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასების სწორად გამოყენებას
მონაწილეთა შეფასების სისტემა: აქტიურობა, განმავითარებელ შეფასებასა და შეფასების რუბრიკების შედგენაში მონაწილეობა
სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები:ტრენინგზე დასწრება

კურსზე რეგისტრაცია

  კურსის სტრუქტურა და შინაარსი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა