პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

სამოქალაქო განათლების საფუძვლები

კურსის მოცულობა: 15 სატრენინგო საათი

კურსის განხორციელებაში მონაწილე ტრენერები:

• მადონა მიქელაძე - ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორი

• რევაზ ოკუჯავა - ბსუ-ს მოწვეული მასწავლებელი, ტრენერი

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მასწავლებლები,  დაინტერესებული პირები

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: პროგრამაზე დაიშვება ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვინც გადაიხდის სწავლის საფასურს და ბსუ-ს ადმინისტრაციასთან გააფორმებს შესაბამის ხელშეკრულებას

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: ტრენინგის მოსმენის შემდეგ მსმენელები გაეცნობიან სამოქალაქო განათლებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს  და შეიძენენ თავიანთ პრაქტიკულ საქმიანობაში მათი მოგვარების უნარ-ჩვევებს.

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: ტრენინგის მონაწილე ფასდება 100 ქულიანი სისტემით

შეფასება მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

) ტრენინგზე დასწრება 20 ქულა (თითო დასწრება 5 ქულა)

) ტრენინგზე აქტიურობა 60 ქულა

) ტესტირება - 20 ქულა.

სერტიფიკატის მინიჭების


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა