იურიდიული ცნობარი

რექტორის ბრძანებები

ბრძანება №01-08/228

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის "ფრანგული ფილოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამიდან "რომანული ფილოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, „რუსული ფილოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამიდან "სლავური ფილოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, "თურქეთისმცოდნეობის" და "თურქული ფილოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებიდან "თურქოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე და "ევროპეისტიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამიდან "ევროპული ფილოლოგიის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე რიგგარეშე შიდა მობილობით ჩარიცხვის შესახებ


საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა