იურიდიული ცნობარი

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულის დებულებები

ბსუ-ს მთავარი შიდა აუდიტორის სამსახურში მიღების წესი
ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე
საქმისწარმოების სამსახურის (კანცელარია) დებულება
პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დებულება
სამეცნიერო კვლევების სამსახურის დებულება
სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის დებულება
სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის დებულება
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი
ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტი
„ბსუ დენტი“-ს დებულება
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება
სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
ბსუ-ს ილია ჭავჭავაძის ბიბლიოთეკის დებულება
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
საგამოცდო ცენტრის დებულება
უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის დებულება
ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის დებულება
გამომცემლობის დებულება
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულება
მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა