ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თეონა თედორაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 09.11.1976
მისამართი: ბათუმი,ფარნავაზ მეფის ქუჩა №108,ბ.21
ელ-ფოსტა: teona.tedoradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 591932126
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიურ დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი; ენათმეცნიერება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კომუნიკაციური გრამატიკა, ენის სწავლების მეთოდოლოგია, ტექსტის ლინგვისტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2017/05 - დღემდე - განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტენტ პროფესორი

2. 2009 - 2017 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი

3. 2006- 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

4. 1998– 2006 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ფილმი და მუსიკა ენის სწავლების პროცესში-სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "ენა და კულტურა", 2019, ივნისი

2. ფილმების გამოყენება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში- V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა " საკონფერენციო მასალები, ქუთაისი 2019

3. სიმღერების როლი სწავლებაში -III საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენცია, „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარლი აზროვნება“, ქუთაისი, 2017

4.პოპ-სიმღერები გრამატიკის გაკვეთილზე- IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენა და კულტურა“, ქუთაისი.2017 

5. თამაშების როლი გრამატიკის სწავლებისას-სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 15, 2016

6. გრამატიკის სწავლების განსხვავებული საფეხურები-სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 13, 2015

7. გრამატიკულ-მთარგმნელობითი და კომუნიკაციური მეთოდების შედარებითი ანალიზი- სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 12, 2014

8. გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,ნაწილი 3, 2014

9. ტელიკური და ატელიკური ზმნები- სამეცნიერო საკონფერენციო მასალები „ენა და კულტურა“ 2013

10. გრამატიკის სწავლება კონტექსტში- III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“. ქუთაისი 2015 11. ასპექტურ ოპოზიციათა კოდირება - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“I , ქუთაისი 2010 12.ასპექტის კლასიფიკაცია თანამედროვე ენათმეცნიერებაში-სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 2, 2009

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.სპექტურ ოპოზიციათა კოდირება-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“I, ქუთაისი 2010

2. ტელიკური და ატელიკური ზმნები-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ II, ქუთაისი 2013

3. გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში-საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- II“, ბათუმი, 2014

4. გრამატიკის სწავლება კონტექსტში- III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, ქუთაისი,2015 5. .პოპ-სიმღერები გრამატიკის გაკვეთილზე- IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენა და კულტურა“, ქუთაისი.2017

6. სიმღერების როლი სწავლებაში -III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება" ქუთაისი 2017,13-15 ოქტომბერი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

7.ფილმების გამოყენება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში- V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა"  31 მაისი,1-2 ივნისი,2019 ქუთაისი

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.4 საათიანი სატრენინგო კურსი  TOEFLIPT TEST Teacher  Training, April 16, 2019, ETS, the official developer of the TOEFL test

2.2 day TESOL seminar on Teaching English Lexically 10 hours, Batumi, Georgia, Global Teaching Academy, 30.04-01.05.2019

3. 10 hour short course on teaching lexically by Andrew Walkley, Batumi, Georgia, 30.04-01.5.2019, Global Teaching Academy

4. 3 საათიანი სატრენინგო კურსი How to teach receptive skills: Listening and Reading; How to teach writing", English Book in Georgia, Batumi 27.05.2018

5.Workshop in Research Methods in Applied Linguistics and English Language Teaching-Akaki Tsereteli State University, April 28,2018

6. A 15 –hour training workshop: Using Images and Promoting Visual Thinking in the Classroom; Going Mobile; Gamification in the Language Classroom; Multiple Intelligences; Coaching for Success; Cre-activating your Coursebook; How to Plan Lessons Effectively; Batumi, 2017

7. ტრენინგი სწავლების თანამედროვე მეთოდებსა და სიახლეებზე,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი 2017

8. 5 საათაინი სატრენინგო კურსი „გაკვეთილის დაგეგმვა და უკუკავშირი“ 2016 ბათუმი ETAG (ინგლისურიენის მასწავლებელთა ასოციაცია საქართველოში)

9. ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში); Teaching Speaking through Video,2016

10.10 საათიანი ტრენინგ კურსი Teaching English workshop დაწესებულება BSU, 2014

11.20 hour in-service training course, Basics in Language Teaching (BILT), 2014

12. ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში); ELF Inspiring and Empowering Teachers of English, 2013

13.15 საათიანი ტრენინგ კურსი English Language Teaching, Poetry and Folksongs Tti school of English LTD 2011 ბათუმი 14.ტრენინგ კურსი ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის. ივანეჯავახიშვილისსახელმწოფოუნივერსიტეტითბილისი 2011

15. ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში) Business English,2011

16. ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში) Modern English Language Teaching, 2011 17.ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამა – ინგლისურიენის სწავლების მეთოდიკა Teaching Knowledge Test , 2010 ETAG

18.15 საათიანი ტრენინგ კურსი English Language Teaching Through Story Telling, Oxford House College 2010 ბათუმი

19. A 12 –hour teacher development course held at the centre of teaching English “INT” .

20.  ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში) NQT (Newly Qualified Teachers),ბათუმი 2010

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური), ინგლისური (პროფესიულ დონეზე), რუსული (ძალიან კარგად), გერმანული ლექსიკონით
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა