ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

სახელი და გვარი: ლელა თურმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 10/02/1972
მისამართი: ქ. ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის 57, ბინა 21
ელ-ფოსტა: lela.turmanidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995577179797
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, მათემატიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, მათემატიკა (გეომეტრია-ტოპოლოგია)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • მათემატიკა, გეომეტრიული ტოპოლოგია
 • მათემატიკის დიდაქტიკა, განათლების მენეჯმენტი
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი
 • 2006 - დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
 • 2011- 2018 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი
 • 2008 -2011  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელმძღვანელი
 • 2005-2008 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და ტექნიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
 • 2004-2005 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 • 2002-2004 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Lela Turmanidze, Mariana Takidze, Development of the Math Skills and Competences in the Engineering-Technological Curriculums, Abstract of Conference on Learning outcomes and quality of teaching in higher education, İstanbul 2019. 
 2.  Lela Turmanidze. Nana Mazmishvili. Reform of Higher Education and the Relevance of the Teaching and Evaluation Methods in Georgia. Abstract of Conference on Learning outcomes and quality of teaching in higher education, İstanbul 2019. 
 3. Beridze A and  Turmanidze L. Semi-Continuity of Strong Homology Groups of Continuitys map. J.  Math. Sci. Vol.211 (2015), pp. 13-30
 4. Mepharishvili B.,  Turmanidze L.,  Janelidze G.  “Approach to the flexible planning of learning process in higher education system” - Journal of Mathematics and System Science (ISSN 2159-52915 (2015)  pp. 183-187.
 5. Baladze V. and  Turmanidze L.  Čech's type functors and completions of spaces, Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute , 165 (2014), pp.  1-12
 6. Mepharishvili B.,  Turmanidze L.,  Janelidze G., „ACTIVE LEARNING METHODS IN HIGHER EDUCATION“ ; American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics, ISSN(Print): 2328-3491, 2014. pp. 203-208. 
 7. Turmanidze L, Davitadze L . “Relevance of graduate competences to labour market requirements Perspectives of University-labour market cooperation”. Proceedings of 1st international Conference “High Education – New Technologies and Innovation” , Kutaisi 2015. E ISSN 2346-7851. pp. 225-228.
 8. Turmanidze L, Mazmishvili N. “Quality Assurance System in Higher Education in Georgia Assessment as One of the Key Aspects in the Quality Assurance System” . Proceedings of 1st international Conference “High Education – New Technologies and Innovation” , Kutaisi 2015. E ISSN 2346-7851. p.228-230. 
 9. Turmanidze L.P. Some Relations Between Bauer’s Topological And Uniform Strong Shape Theories; Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии: сб.  науч. тр. По мат-лам,  Междунар. науч.-практ. конф. 28 июня 2013 г.:Часть 1. Тамбов, 2013. рp. 9-12.
 10. Megrelishvili Z., Turmanidze L. Regeneration Research of Cation Exchangers by Natrium Sulphate Solution for the Creation of Wasteless Systems. Nova Science Publishers, Georgian International Journal of Science and Technology, volume 4, number ½, New York, 2013, USA.ISSN 1939-5825
 11. Turmanidze L. “The Quality Assurance System at the Shota Rustaveli State University: Integration into the European Educational Area and Challenges Facing Georgian Universities”; Turmanidze L. Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies; Bruxell: Bruylant, 2011.,pp. 289-294.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP - Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access - Manager, researcher. 
 2. 609939-EPP-1-2019-1-BEEPPKA2-CBHE- JP -  Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine - HEIn4 Manager, researcher.. 
 3. 511035-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR - Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assurance in Higher Education.- Project coordinator, researcher.
 4. MASTER IN HIGHER EDUCATION MANAGEMENT: DEVELOPING LEADERS FOR MANAGING EDUCATIONAL TRANSFORMATION (530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR) -Project coordinator, researcher.
 5. Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge (530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR)- Project coordinator, researcher.
 6. INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND, (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR) - Project coordinator, researcher.
 7. Building capacity for university-enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine (516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUSJPHES) - Project coordinator, researcher.
 8. Erasmus Mundus Project - "ELECTRA" - Project coordinator.
 9. Erasmus Mundus Project - "WEBB" - Project coordinator.
 10. Erasmus Mundus Project - "ALRAKIS" - Project coordinator.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. აკადემიური პერსონალის გაცვლითი გრანტი ესპანეთის ვალენციის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში, ერაზმუს მუნდუსის პროგრამის ფარგლებში, 2016 წლის იანვარი.
 2. ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი გრანტი პოსტსადოქტორო კვლევისთვის მათემატიკის დიდაქტიკაში.  გერმანია, გიოტინგენის უნივერსიტეტის მათემატიკის ინსტიტუტი 2015-2016 სასწავლო წელი.
 3. საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკების მხარდაჭერის პროგრამა, სტაჟირება. დამფინანსებელი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. 2013 წელი.
 4. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვა და ხარისხის უზრუნველყოფის სიტემა გერმანიაში, სტაჟირება. 2011 წელი. გერმანია.
 5. სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, რსუ, 2009
 6. დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგია, გერმანული კომპანია “Inwent”, Workshop 2009
 7. პროფესიული განათლების საკითხები, გერმანული კომპანია “Inwent”, Workshop 2009.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური , გერმანული,   რუსული 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა