ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნუგზარ მგელაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1958 წლის 29 აპრილი
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის 17/28
ელ-ფოსტა: nugzar.mgeladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 50 92 92
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (07.00.06)
განათლების მიმართულება, დარგი: ეთნოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეთნოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ზოგადი და თეორიული ეთნოლოგია, სოციოკულტურული ანთროპოლოგია, მსოფლიოს ხალხთა ეთნოლოგია, მცირე აზიის ხალხთა ეთნოლოგია (თურქეთის ეთნოლოგია), კავკასიის ხალხთა ეთნოლოგია, საქართველოს ეთნოლოგია, მხარეთმცოდნეობა, შუასაუკუნეების მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია, ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია და ქართულ-კავკასიური ტომები, საქართველოს ისტორია.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014 წლიდან  დღემდე: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი.
 • 2006-2013  წლები: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველი.
 • 2010-2014 წლები: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.
 • 2004-2005  წლები: საქართველოს  პარლამენტის წევრი.
 • 2000-2004 წლები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილების გამგე.
 •  2005-2006  წლები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი.
 • 2001-2005 წლები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის პროფესორი.
 •  1992-2001 წლები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორი.
 •  1979-2005 წლები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ლაბორანტი, მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
       მონოგრაფიები
 1. . მგელაძე. ტაო, ბათუმი, 2020 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: მამია ფაღავა, მერი ცინცაძე, მაია ბარამიძე, მალხაზ ჩოხარაძე, თინა შიოშვილი, რამაზ ხალვაში, ზაზა შაშიკაძე, მერაბ ხალვაში, ჯიმშერ ჩხვიმიანი, ჯემალ კარალიძე).
 2. . მგელაძე. ქართველი ხალხის ეთნოლოგიური ლექსიკონი (მეორე შევსებული გამოცემა), ბათუმი, 2019 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: თემურ ტუნაძე, ლია მელიქიშვილი, თამილა ცაგარეიშვილი, თამილა ლომთათიძე, ჯემალ ვარშალომიძე, ელდარ ნადირაძე, ნოდარ შოშიტაშვილი, ჯემალ მიქელაძე, მზია ჯღარკავა, ნანა სტამბოლიშვილი, ზაურ ახვლედიანი, ლაშა ასლანიშვილი).
 3. . მგელაძე. გოდერძის უღელტეხილის ისტორია და ეთნოარქეოლოგია, ბათუმი, 2019 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: გოდერძი ნარიმანიშვილი, მერაბ ხალვაში, თემურ ტუნაძე, ნინო შანშაშვილი, სულხან ოქროპირიძე).
 4. . მგელაძე. ქართული ტრადიციული საზოგადოების სოციალური არქიტექტონიკის თეორიული პრობლემები, ბათუმი, 2018.
 5. . მგელაძე. ქართველი ხალხის ეთნოლოგიური ლექსიკონი - აჭარა, ბათუმი, 2018 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: თემურ ტუნაძე, ლია მელიქიშვილი, თამილა ცაგარეიშვილი, თამილა ლომთათიძე, ჯემალ ვარშალომიძე, ელდარ ნადირაძე, ნოდარ შოშიტაშვილი, ჯემალ მიქელაძე, მზია ჯღარკავა, ნანა სტამბოლიშვილი).
 6. . მგელაძე. მცირე აზიის ხალხთა ეთნოლოგია, თბილისი, 2018 (თანაავტორი: მანუჩარ ლორია).
 7. . მგელაძე. პონტოელი ბერძნები აჭარაში - წარსული და თანამედროვეობა, ბათუმი, 2017 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: მარინა გიორგაძე, თემურ ტუნაძე, ნინო ძნელაძე, მანუჩარ ლორია, თეონა აბულაძე, სოფო ჩხარტიშვილი).
 8. . მგელაძე. სარფი, ბათუმი, 2017 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: მალხაზ ჩოხარაძე, ლილე თანდილავა, მამია ფაღავა, ომარ მემიშიში, მაია ბარამიძე, ჯემალ ვარშალომიძე, ზაზა შაშიკაძე, თინა შიოშვილი, ჯემალ კარალიძე, მანანა თავდგირიძე, ციალა ნარაკიძე, ჯემალ მიქელაძე.
 9. . მგელაძე. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თურქეთში, წიგნი პირველი, მაჭახლელი მუჰაჯირები, ბათუმი, 2017 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: მამია ფაღავა, მერი ცინცაძე, მალხაზ ჩოხარაძე, თინა შიოშვილი, მაია ბარამიძე, ზაზა შაშიკაძე, რუსლან ბარამიძე).
 10. . მგელაძე. კლარჯეთი, ბათუმი, 2016 (კოლექტიური მონოგრაფია. თანაავტორები: მამია ფაღავა, მერი ცინცაძე, მაია ბარამიძე, მალხაზ ჩოხარაძე, თინა შიოშვილი, შოთა მამულაძე, რამაზ ხალვაში, ზაზა შაშიკაძე, ჯემალ კარალიძე).

       სტატიები

      2020 წელი:

    1. . მგელაძე. საქართველოს შავიზღვისპირა სოფლების პონტოელი ბერძნები: მიგრაციის მოდელები,                                  მარშრუტები   და სოციოპოლიტიკური მიზეზები. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიიის „მოამბე”,        ტომი 14, №4, თბილისი (თანაავტორი: მარინა გიორგაძე). 

    2.. მგელაძე. გოდერძის უღელტეხილის ნამოსახლარები (დასახლება, მეურნეობა და ცხოვრების წესი). -                             წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, XXI, თბილისი, 2020 (თანაავტორი: გოდერძი                           ნარიმანიშვილი).

      2019 წელი:

 1. . მგელაძე. ანატოლიელ ბერძენთა ეთნონიმიკის, კულტურული იდენტობისა და ქართველურ-ბერძნული სოციოლინგვისტური ურთიერთგავლენების საკითხისათვის. - ქართული წყაროთმცოდნეობა, XXI, თბილისი, 2019.
 2.  . მგელაძე. შავი ზღვა და საზღვაო ტრადიციების ასახვა ქართულ ეროვნულ ცნობიერებაში. - სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია): საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2019.
 3.  . მგელაძე. სამცხური ტრადიციული საცხოვრებელი სახლის „დარბაზის” გეგმარება და ფუნქციები. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში”, ქუთაისი, 2019 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 4.  . მგელაძე. კათოლიკეთა ისტორიისა და იდენტობის საკითხისათვის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. - საქართველო და კათოლიკური სამყარო: ისტორიული და კულტურული ასპექტები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია,  მოხსენებათა ანოტაციები, ბათუმი, 2019 (თანაავტორი: მანუჩარ ლორია).

      2018  წელი:

 1.  . მგელაძე. მკურნალობასთან დაკავშირებული მაგიური რიტუალები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტრადიციულ კულტურაში. - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის „შრომები”, III, ბათუმი, 2018.
 2.  . მგელაძე. ლაზების ეთნიკური იდენტობისათვის. - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, XIX/XX, თბილისი, 2018.
 3.  . მგელაძე. ტაოური ტრადიციული ქორწინება და ოჯახი. - ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, XIII, ბათუმი, 2018.
 4.  N. Mgeladze. Goderdzi pass Old Settlements in the System of Connecting Rouds of Mtkvari (Curus) and Choroxi Basins. - Symposium. Erzurum (Republic of Turkey), 2018 (თანაავტორი: გოდერძი ნარიმანიშვილი).
 5. . მგელაძე. ტერმინ „აგარის’’ ძველქართული მნიშვნელობისათვის ტაოში. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III’’, ბათუმი, 2018.
 6.  . მგელაძე. ბეშუმის ნამოსახლარების ტერიტორიაზე წარმოებული არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიში. - 2018 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თბილისი, (თანაავტორები: გოდერძი ნარიმანიშვილი, კახა ქამადაძე, ნინო შანშაშვილი, თემურ ტუნაძე).

    2017  წელი:

 1.  . მგელაძე. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: მარგარეტ მიდი. - ანთროპოლოგიური კვლევანი, III, თბილისი.
 2.  . მგელაძე. ყოროლისთავის წმიდა პანტელეიმონის სახელობის ეკლესია. - ჩვენი სულიერების ბალავარი, IX, თბილისი, 2017 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 3.  . მგელაძე. ახალშენის ფერისცვალების სახელობის ეკლესია. - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2017 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 4.  . მგელაძე. ქართველური წარმომავლობის ეთნიკური ჯგუფების ისტორიისათვის: ზანთა სატომო განშტოების - ლაზების ვინაობისათვის. - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2017.
 5.  . მგელაძე. ხატის (/ჯვარის) მიწები ტოპონიმიკაში და საეკლესიო მიწისმფლობელობის საკითხები განვითარებული და გვიანი შუასაუკუნეების სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. - დიალექტოლოგიური კრებული, 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2017 (თანაავტორი: ბექა მგელაძე).
 6.  . მგელაძე. დასახლების ფორმათა თავისებურებანი ტაოში - პარხლის ხეობაში. - ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, XI, ბათუმი, 2017.
 7.  . მგელაძე. „ბატონები” და ბატონებთან დაკავშირებული ტრადიციული რწმენა-წარმოდგენები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. - ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის „შრომები”, XIV-XV, თბილისი, 2017.
 8.  . მგელაძე. ქართველური წარმომავლობის ეთნიკური ჯგუფების ისტორიისათვის: ზანთა სატომო განშტოების - ლაზების ვინაობისათვის. - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2017.

    2016  წელი:

 1.  . მგელაძე. კულტურული იდენტობისა და ქართულ-ბერძნული ურთიერთგავლენების საკითხისათვის. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2016.
 2.  . მგელაძე. ზოომორფული სიმბოლიკა აჭარის მოსახლეობის რწმენა-წარმოდგენებსა და წეს-ჩვეულებებში. - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, IV, 2016 (თანაავტორი: თამილა ლომთათიძე).
 3.  . მგელაძე. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ლაზეთი (წყაროები, ისტორიოგრაფია და შესწავლის პრობლემები). - ქართული წყაროთმცოდნეობა, თბილისი, 2016.
 4.  . მგელაძე. ფორმალური მეთოდები და ნათესაობის ტერმინოლოგია - სემიოტიკურ ნიშანთა სისტემა ანთროპოლოგიაში: ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2016.
 5.  . მგელაძე. მაჭახლელ მუჰაჯირთა ყოფისა და კულტურის ზოგიერთი საკითხი. - მუჰაჯირები, მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2016.
 6.  . მგელაძე. სამეურნეო ნაგებობების ისტორიიდან საქართველოში: კლარჯული „ნალია”. - ტაო-კლარჯეთი, VI საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 2016.
 7.  . მგელაძე. ამერიკული ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები - ჯორჯ მერდოკი. - VIII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2016.
 8.  . მგელაძე. ზედა კვირიკეს წმიდა კონსტანტინესა და ელენეს ეკლესია. - სულიერების ბალავარი, VIII, ბათუმი, 2016 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 9.  . მგელაძე. იუნუს ბერიძის სახლი სოფელ ფურტიოში. - წიგნში: ე. ბერიძე. ლევან ბერიძე - 100, ბათუმი, 2016 (თანაავტორები: თემურ ტუნაძე, ეთერ ბერიძე).
 10.  . მგელაძე. პონტოელ ბერძენთა გვარი და ნათესაობის სისტემა საქართველოს შავიზღვისპირეთში. - XXXVI დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2016.
 1. 2015 წელი:
 1.  . მგელაძე. ხატილა’ს მნიშვნელობისა და ისტორიისათვის. - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2015 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
 2.  . მგელაძე. ქართველი მუსლიმები: ცნობიერება, სახელმწიფო და ისტორიული თანაცხოვრება. - ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი: „რელიგია და მშვიდობა”, ბათუმი, 2015 (თანაავტორი თემურ ტუნაძე).
 3.  . მგელაძე. სარფის ეთნოგრაფიული მოზაიკა. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2015.
 4.  . მგელაძე. დევსქელი’ს სემანტიკისათვის. - XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები (ბათუმი: 23-24 ოქტომბერი), თბილისი, 2015 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
 5.  . მგელაძე. კლარჯ მუჰაჯირთა ყოფისა და კულტურის საკითხები. - აჭარა (წარსული და თამანედროვეობა), ბათუმი, 2015. 
 6.  . მგელაძე. კოლხური (მეგრულ-ლაზური) ნათესაობის ტერმინთა შედარებითი ანალიზისათვის. - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2015.
 7.  . მგელაძე. ქართლის ცხოვრების ორი ადგილის განმარტებისათვის. - ქართული წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი, 2013/2014 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
 8.  . მგელაძე. ტრადიციული კლარჯული ოჯახისა და საოჯახო ყოფის საკითხისათვის. - ბსუ-ს ქართველოლოგიის ცენტრის XI სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2015.
 9.  . მგელაძე. ქართველი მუჰაჯირების დასახლების ფორმათა თავისებურებები და საგვარეულო ნარატივები თურქეთში. - მუჰაჯირები, III (XIV) სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015.

    2014 წელი:

 1.  . მგელაძე. სვანური „ლამხუბ” (სოციალური ინტერპრეტაცია). - რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2014.
 2.  . მგელაძე. სოფელი თხილვანა (მოკლე ეთნოგრაფიული დახასიათება). - გამონათლევი, I, სამეცნიერო და მხატვრულ-პუბლიცისტური წერილების კრებული, ბათუმი, 2014.
 3.  . მგელაძე. ტრადიციული ქორწილი და საქორწინო რიტუალები კლარჯეთში (ნიგალის ხევი). - ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, VIII, ბათუმი, 2014.
 4.  . მგელაძე. ედვარდ საპირი - ამერიკული ლინგვისტური ანთროპოლოგიის ფუძემდებელი. - VII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2014.
 5.  . მგელაძე. ქართულ-ოსმალური ურთიერთობის შესწავლის მატერიალური წყაროები (ქართველი მუსლიმების საფლავის ქვები). - ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე), თბილისი, 2014.
 6.  . მგელაძე. სიახლეები ქართული ეკლესიის ისტორიაში (გოდერძის უღელტეხილის - ბეშუმის ნაეკლესიარი). - ჩვენი სულიერების ბალავარი, VI, თბილისი, 2014 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 7.  . მგელაძე.      ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების ტრადიციული ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთში. - კრებული, IX, ბათუმი, 2014.
 8.  . მგელაძე.      ქლასქური’ს ეტიმოლოგიისათვის. - საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”, ბათუმი, 2014 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
 9.  . მგელაძე.      მუჰაჯირთა ეთნონიმიკა თურქეთში და ეთნონიმიკასთან დაკავშირებული ცნობიერება. - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2014.
 10.  . მგელაძე. მეგრულ-ლაზური ნათესაობის ტერმინების შედარებითი ანალიზი. - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი, 2014.
 11.  . მგელაძე.      ქართლის ცხოვრების ორი ადგილის განმარტებისათვის. - ქართული წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი, 2013/2014 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
 12.  . მგელაძე. ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები. - ქართული წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი, 2013/2014 (თანაავტორები: ზაზა შაშიკაძე, თემურ ტუნაძე).

    2013 წელი:

 1.  . მგელაძე. ტრადიციული ქორწილი და საქორწინო რიტუალები კლარჯეთში. - ბსუ-ს ქართველოლოგიის ცენტრის  X სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 2013.
 2.  . მგელაძე. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპონანტი - სავარძელი. - ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმის „მაცნე”, VI, ბათუმი, 2013 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 3.  . მგელაძე. ჩოლოქ-ნატანების აკვატორიაში აღმოჩენილი გვიანელინისტური ხანის ჩაძირული გემის ნაშთები. - აჭარა (წარსული და თანამედროვეობა): 2012 წლის არქეოლოგიური გათხრების შედეგები, ბათუმი, 2013 (თანაავტორი: ამირან კახიძე).
 4.  ნ. მგელაძე. კლარჯული კარტლა’ს (//ქართლა’ს) მნიშვნელობისათვის. - XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, გორი, 2013.
 5.  ნ. მგელაძე. საერო და სასულიერო განათლების თანაარსებობის საკითხისათვის აჭარაში. - ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობები საქართველოში: ისტორია და თანამედროვეობა, კრებული I, თბილისი, 2013 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 6.  ნ. მგელაძე. საქართველოს შავიზღვისპირეთის - ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა (საქორწინო ტრადიციები). - ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, III, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2013 (მარინა გიორგაძე).
 7.  ნ. მგელაძე. ზოტის ნაეკლესიარი - საყდრის გორა. - ჩვენი სულიერების ბალავარი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, V, თბილისი, 2013 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 8.  ნ. მგელაძე. ქორწინება და საქორწინო ტრადიციები თურქეთის შავიზღვისპირეთის ქართველ მუჰაჯირებში (ორდუს ვილაეთი). - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კრებული”, ბათუმი, 2013.

    2012 წელი:

 1.  ნ. მგელაძე. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: ამერიკული ანთროპოლოგიის სათავეებთან - ლუის ჰენრი მორგანი. - VI საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2012 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 2.  ნ. მგელაძე. ჯემალ ნოღაიდელი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის კულტურული მემკვიდრეობის მკვლევარი. - მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი, V, ბათუმი, 2012.
 3.  ნ. მგელაძე. ეპიზოდები მუჰაჯირთა ცხოვრებიდან. - მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი, V, ბათუმი, 2012 (თანაავტორები: მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე, ზაზა შაშიკაძე).
 4.  ნ. მგელაძე. ქართულ-ოსმალური ურთიერთობის შესწავლის მატერიალური წყაროები (მუსლიმთა საფლავის ქვები). - ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, თბილისი, 2012 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 5.  ნ. მგელაძე. ქორის (სახლი, ოხორი) მნიშვნელობისათვის ჭოროხის ხეობის ქართულ მოსახლეობაში. - ტაო-კლარჯეთი, II საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, ბათუმი, 2012 (თანაავტორი მამია ფაღავა).

    2011 წელი:

 1.  В. Мгеладзе. Терминологическая модель мегрельско-лазского (колхидского) родства в причерноморье Грузии. - Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguisties, II, Blagoevgrad-Batumi, 2011.
 2.  ნ. მგელაძე. საყურადღებო გამოკვლევა, რეცენზია ეთერ ბერიძის წიგნზე - „ნიგალი: ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და ლინგვისტურ-ტოპონიმიკური ასპექტები. - ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის „შრომები”, X, თბილისი, 2010-2011 (თანაავტორი: იზა ჩანტლაძე).
 3.  ნ. მგელაძე. დემონთა სამყარო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მითორელიგიაში (1. ლომპაპი და კუდიანები). - ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის „შრომები”, X, თბილისი, 2010-2011.  
 4.  ნ. მგელაძე. არგონავტების ვინაობა და კოლხთა მეფის აიეტის ასული მედეა. - მუზეუმის მაცნე (ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი), IV, ბათუმი, 2011 (თანაავტორი: გოდერძი ტოტოჩავა).
 5.  ნ. მგელაძე. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის მაჰმადიანური საფლავის ქვების კოლექცია. - მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი), IV, ბათუმი, 2011 (თანაავტორები: თემურ ტუნაძე, ტარიელ ნაკაიძე).
 6.  ნ. მგელაძე. ვაჟა ფშაველა და საქართველოს ეთნოგრაფია. - მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი, IV, ბათუმი, 2011.
 7.  ნ. მგელაძე. იზა ჩანტლაძე - სამხრული კილოების მკვლევარი. - პროფესორ იზა ჩანტლაძის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბილისი, 2011 (თანაავტორები: მამია ფაღავა, რამაზ ხალვაში).
 8.  ნ. მგელაძე. ხინოს ხეობის ტოპონიმია. - XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავს, თბილისი, 2011 (თანაავტორი: მამია ფაღავა).
 9.  Nugzar Mgeladze. Modern Problems of Legal Anthropology in Georgia (“Lynch Law’’). - Perceptions of the State and Legal Practice in the Caucasus (Anthropological Perspectives on Law and Politics), Batumi, 2011.
 10.  ნ. მგელაძე. წინასიტყვაობა. - ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში, I, ბათუმი, 2011 (თანაავტორები: იზა ჩანტლაძე, ჯანრი კაშია).
 11.  ნ. მგელაძე. ქართველი ხალხის ტრადიციული საზოგადოების სოციალური აგებულებისათვის (განზოგადებული კვლევის ცდა). - ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში, I, ბათუმი, 2011.
 12.  ნ. მგელაძე. აჭარისწყლის ხეობა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი საერთაშორისო გზების სისტემაში. - ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში, II, ბათუმი, 2011 (თანაავტორი: გოდერძი ნარიმანიშვილი).

    2010 წელი:

 1.  ნ. მგელაძე. ამერიკული ისტორიული სკოლა და კულტურული რელატივიზმი. - ლიტერატურა, კულტურა, ხელოვნება, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, პოლიტიკა, ისტორია, ეკონომიკა, განათლება და საზოგადოება, ქუთაისი, 2010 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 2.  ნ. მგელაძე. სარწმუნოებრივი თანამშრომლობის გზაჯვარედინი და რეგიონული პოლიტიკის პრობლემები სამხრეთ კავკასიაში (ისტორია და თანამედროვეობა). - სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები, ბათუმი, 2010.
 3.  ნ. მგელაძე. გიორგი ჩიტაია და საქართველოს სოციოკულტურული ისტორიის პრობლემები. - მუზეუმის მაცნე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი, III, ბათუმი, 2010.
 4.  ნ. მგელაძე. „ბეგების სასაფლაო”: ხიმშიაშვილთა ფეოდალური საგვარეულოს საძვალე დაბა ხულოში. - ეთნოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2010 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 5.  ნ. მგელაძე. ბათუმის თანამედროვე რელიგიური პორტრეტი (კათოლიკები, გრიგორიანელები, მუსლიმები, იუდეველები, მართლმადიდებელი ბერძნები). - ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა, I, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი: მანუჩარ ლორია).    
 6.  Н. В. Мгеладзе. Проблема этнической идентификации и иновационные процессы в традиционном быту грузинских мусульман. - Международная научная конференция - Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тбилиси-Гори-Батуми, 2010.
 7.  ნ. მგელაძე. მათემატიკური მოდელირების  მეთოდოლოგიური პრობლემები ეთნოლოგიასა და სოციოკულტურულ ანთროპოლოგიაში. - კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XII, თბილისი, 2010.
 8.  ნ. მგელაძე. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: 1. ფრანც ბოასი - თანამედროვე ამერიკული ანთროპოლოგიის ფუძემდებელი - I (სალექციო ჩანაწერები). - ანთროპოლოგიური კვლევანი, თბილისი, I, 2010.
 9.  . მგელაძე. ოსმალური გავლენები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მემორიალურ კულტურაში. - კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2010 (თანაავტორი: თემურ ტუნაძე).
 10. N. Mgeladze. Ottoman Influences on the memorial Culture of South-West georgia of the 19 th c. - Proceedings of II International Congress of Caucasiologists», II, Tbilisi, 2010.
 11.  N. Mgeladze. Crossroad of Religius Cooperation and Regional Problems in South Caucasus (History and Modernity). - South Caucasus: Problems and Prospects of Regional Cooperation, batumi, 2010.
 12.  N. Mgeladze. Anthropological Biograhhies: 1. Franc Boas - Founder of Modern American Anthropology, I (Lecture Notes). - Anthropological Researh, I, Tbilisi, 2010.

    

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.       2020  წელი:

  1. . მგელაძე. გოდერძის უღელტეხილის ნამოსახლარები შუა საუკუნეებში (ნაგებობანი, მეურნეობა და ცხოვრების წესი) - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, თბილისი, 2019 (თანამომხსენებელი: გოდერძი ნარიმანიშვილი).

        2019  წელი:

  1. . მგელაძე. ანატოლიელ ბერძენთა ეთნონიმიკის, კულტურული იდენტობისა და ქართველურ-ბერძნული სოციოლინგვისტური ურთიერთგავლენების საკითხისათვის. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, თბილისი, 2019 (თანამომხსენებელი: მარინა გიორგაძე).
  2. 2018 წელი:
  1. . მგელაძე. ტერმინ „აგარის’’ ძველქართული მნიშვნელობისათვის ტაოში. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III’’, ბათუმი, 2018.
  2. . მგელაძე. ბეშუმის ნამოსახლარების ტერიტორიაზე წარმოებული არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიში. - 2018 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2018
  3. . მგელაძე. Goderdzi pass Old Settlements in the System of Connecting Rouds of Mtkvari (Curus) and Choroxi Basins. - Symposium Erzurum (Republic of Turkey), 2018.

        2017  წელი:

  1. . მგელაძე. ქართველური წარმომავლობის ეთნიკური ჯგუფების ისტორიისათვის: ზანთა სატომო განშტოების  - ლაზების ვინაობისათვის. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, თბილისი, 2017.

        2016  წელი:

  1. . მგელაძე. კულტურული იდენტობისა და ქართულ-ბერძნული ურთიერთგავლენების საკითხისათვის. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2016.
  2. . მგელაძე. ფორმალური მეთოდები და ნათესაობის ტერმინოლოგია - სემიოტიკურ ნიშანთა სისტემა ანთროპოლოგიაში. - ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა (სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია), ბათუმი, 2016.
  3. . მგელაძე. ქართველ მუსლიმთა განსახლების გეოგრაფია საქართველოში და ისტორიული რაკუსები. - მე-2 საერთაშორისო ფორუმი: „რელიგია და მშვიდობა”, ბათუმი, 2016.
  4. . მგელაძე. მაჭახლელ მუჰაჯირთა ყოფისა და კულტურის ზოგიერთი საკითხი. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია „მუჰაჯირები”, ბათუმი, 2016.
  5. . მგელაძე. სამეურნეო ნაგებობების ისტორიიდან საქართველოში: კლარჯული „ნალია”. - VI საერთაშორისო კონფერენცია - „ტაო-კლარჯეთი”, თბილისი, 2016.
  6. . მგელაძე. ამერიკული ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები - ჯორჯ მერდოკი. - VIII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2016.

       2015  წელი:

  1. . მგელაძე. დევსქელი’ს სემანტიკისათვის. - XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები (ბათუმი: 23-24 ოქტომბერი), თბილისი, 2015 (თანაავტორი: მ. ფაღავა).
  2. . მგელაძე. სარფის ეთნოგრაფიული მოზაიკა. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2015.
  3. . მგელაძე. ქართველი მუჰაჯირების დასახლების ფორმათა თავისებურები და საგვარეულო ნარატივები თურქეთში. - „მუჰაჯირები” III (XIV) საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2015.
  4. . მგელაძე. ქართველი მუსლიმები: ცნობიერება, სახელმწიფო და ისტორიული თანაცხოვრება. - ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი: „რელიგია და მშვიდობა” (18-19 აპრილი), ბათუმი,  2015 (თანამომხსენებელი: თემურ ტუნაძე).
  5. . მგელაძე. კვირიკეს წმიდა გიორგის სახელობის ტაძარი. - „ჩვენი სულიერების ბალავარი”: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, VII, ბათუმი, 2015.

      2014  წელი:

  1. . მგელაძე. მეგრულ-ლაზური ნათესაობის ტერმინების შედარებითი ანალიზი. - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), გორი, 2014.
  2. . მგელაძე. ქლასქური’ს ეტიმოლოგიისათვის. - საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში  - II”, ბათუმი, 2014.
  3. . მგელაძე. ტრადიციული კლარჯული ოჯახისა და საოჯახო ყოფის საკითხისათვის. - ბსუ-ს ქართველოლოგიის ცენტრის XI სამეცნიერო კონფერენცია (17 ნოენბერი, 2014 წელი), ბათუმი, 2015.
  4. . მგელაძე. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების ტრადიციული ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთში. - „მუჰაჯირები” (მეორე სამეცნიერო კონფერენცია - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ბათუმი, 2014.
  5. . მგელაძე. სიახლეები ქართული ეკლესიის ისტორიაში (გოდერძის უღელტეხილის - ბეშუმის ნაეკლესიარი). - „ჩვენი სულიერების ბალავარი” (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - VI),  თბილისი, 2014 (თანაავტორი: თ. ტუნაძე).
  6. . მგელაძე. სვანური ლამხუბ (სოციალური ინტერპრეტაცია). - რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები (მესტია - 2014 წლის 3-4 ოქტომბერი), თბილისი, 2014.
  7. . მგელაძე. ედვარდ საპირი - ამერიკული ლინგვისტური ანთროპოლოგიის ფუძემდებელი. - VII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2014.

     2013  წელი:

  1. . მგელაძე. ქორწინება და საქორწინო ტრადიციები თურქეთის შავიზღვისპირეთის ქართველ მუჰაჯირებში (ორდუს ვილაეთი). - „მუჰაჯირები" (პირველი სამეცნიერო კონფერენცია), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2013.
  2. ნ. მგელაძე. ზოტის ნაეკლესიარი - საყდრის გორა. - „ჩვენი სულიერების ბალავარი’’ (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), V, თბილისი, 2013.
  3. ნ. მგელაძე. საქართველოს შავიზღვისპირეთის - ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა (საქორწინო ტრადიციები). - „ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა’’, III (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ბათუმი, 2013.
  4. ნ. მგელაძე. საერო და სასულიერო განათლების თანაარსებობის საკითხისათვის აჭარაში. - კონფერენცია - ეთნიკური და რელიგიურ-კონფესიური ურთიერთობანი საქართველოში: 2013 წლის რეგიონალური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,  თბილისი, 2013 (თანამომხსენებელი: თ. ტუნაძე).
  5. ნ. მგელაძე. ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები. - რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები , თბილისი, 2013 (თანამომხსენებლები: ზ. შაშიკაძე, თ. ტუნაძე).
  6. . მგელაძე. ქართულ-ოსმალური ურთიერთობის შესწავლის მატერიალური წყაროები (ქართველი მუსლიმების საფლავის ქვები). - ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კომკრეტული კვლევები, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანაძის დაბადების 90-წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კინფერენციის მასალები, თბილისი, 2013 (თანამომხსენებელი: თ. ტუნაძე).
  7. . მგელაძე. ქართველ მუჰაჯირთა ეთნონიმიკა თურქეთში. - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), გორი, 2013.
  8. . მგელაძე. ბათუმისა და ბათუმის შემოგარენის პონტოელ ბერძენთა ფოლკლორული მემკვიდრეობის საკითხისათვის. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა’’, IV, ბათუმი, 2013 (თანამომხსენებელი: მ. გიორგაძე).
  9. . მგელაძე. ქართველი და აფხაზი ხალხის კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობების ისტორიიდან (მამამძუძეობა - დანათესავება ტრადიციების საფუძველზე). - ხელოვნების საერთაშორისო I ფესტივალი - „მემკვიდრეობა”, ბათუმი, 2013.
  10. . მგელაძე. კლარჯული კარტლა’ს (//ქართლა’ს) მნიშვნელობისათვის. - XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, გორი, 2013.
  11. . მგელაძე. კლარჯული ტრადიციული ქორწილი და საქორწინო რიტუალები (ნიგალი). - „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის X სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2013.
  12. . მგელაძე. იურიდიული ანთროპოლოგიის პრობლემები: ლინჩის სამართალი საქართველოში. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - აბელ სურგულაძის დაბადებიდან 80 წლისადმი მიძღვნილი საიბულიეო კონფერენცია (5 დეკემბერი), ბათუმი, 2013.
  13. . მგელაძე. საკრალურ სიმბოლოთა ორნამენტირების საშუალებები. - ირაკლი სურგულაძისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - „მითი, კულტი, რიტუალი” (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება), თბილისი, 2013 (თანამომხსენებელი: მ. ფაღავა).

      2012  წელი:

  1. Н. В. Мгеладзе. Жизнь, научная и обшественная деятельность чл.-корр. НАН Грузии проф. Вахтанга Шамиладзе. - Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Ахалцихе, 2012 (соавторстве: Г. Гамбашидзе).
  2. Н. В. Мгеладзе. Памятники мусульманской мемориальной культуры в Аджаре. - Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Ахалцихе, 2012 (соавторстве: Т. Тунадзе).
  3. Н. В. Мгеладзе. Значение топонимов в процессе реконструкции этнолингвистического прошлого (ущелье Хино). - Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Ахалцихе, 2012 (соавторстве: М. Пагава).
  4. ნუგზარ მგელაძე. ქორი (სახლი, ოხორი) მნიშვნელობისათვის ჭოროხის ხეობის ქართულ მოსახლეობაში. - „ტაო-კლარჯეთი’’ (II საერთაშორისო კონფერენცია), ბათუმი, 2012 (თანამომხსენებელი: მ. ფაღავა).
  5. ნუგზარ მგელაძე. ქართულ-ოსმალური ურთიერთობის შესწავლის მატერიალური წყაროები (მუსლიმთა საფლავის ქვები). - ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები  (მარიამ ლორთქიფანიძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია), თბილისი, 2012 (თანამომხსენებელი: თ. ტუნაძე).
  6. ნ. მგელაძე. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: ამერიკული ანთროპოლოგიის სათავეებთან - ლუის ჰენრი მორგანი. - VI საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2012 (თანამომხსენებელი: თ. ტუნაძე).
  7. ნუგზარ მგელაძე. პროფესორი შუშანა ფუტკარაძე - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოკულტუროლოგიურ პრობლემათა მკვლევარი. - პროფესორ შუშანა ფუტკარაძის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2012.
  8. ნუგზარ მგელაძე. ჩოლოქ-ნატანების აკვატორიაში აღმოჩენილი ჩაძირული გემის ნაშთები. - სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 2012 წელს აჭარაში წარმოებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, ბათუმი, 2012 (თანამომხსენებელი: ა. კახიძე).

      2011  წელი:

  1. Н. В. Мгеладзе. «Локальная группа» в традиционных поселениях Кавказа (теоритечская интепретация проблемы). - Международная научная конференция - «археология, этнология, фольклористика Кавказа» (25-29 сентября), Ереван, 2011.
  2. . მგელაძე. ხინოს ხეობის ტოპონიმია. - XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები (ეძღვნება ვაჟა-ფშაველას დაბადებიდან 150 წლისთავს, თბილისი, 2011 (თანამომხსენებელი: მ. ფაღავა).
  3. ნუგზარ მგელაძე. ღია ცის ქვეშ მუზეუმი საქართველოს კულტურულ ტურიზმში (პერსპექტივები საქართველოს შავიზღვისპირეთში). - კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი: პრობლემები და პერსპექტივები, გონიო, 2011.
  4. ნუგზარ მგელაძე. ბათუმისა და რუსეს რელიგიური პორტრეტის ისტორიული თანხვედრილობა. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: საქართველო-ბულგარეთი (ისტორიული პარალელები), ბათუმი, 2011 (თანამომხსენებელი: მანუჩარ ლორია).
  5. Nugzar Mgeladze. Modern Problems of Legal Anthropology in Georgia (“Lynch Law’’). - Perceptions of the State and Legal Practice in the Caucasus (Anthropological Perspectives on Law and Politics), Batumi, 2011 (Manuchar Loria).
  6. ნუგზარ მგელაძე. ვაჟა-ფშაველა და საქართველოს ეთნოგრაფია. - ვაჟა-ფშაველას 150 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, IV, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი, ბათუმი, 2011.

      2010  წელი:

  1.   . მგელაძე. აკადემიკოსი გიორგი ჩიტაია და საქართველოს სოციალური ისტორიის პრობლემები. - აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადების 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმი, ბათუმი, 2010.
  2. Nugzar Mgeladze. Etnology or Anthropology?. - Workshop. Contemporary Anthropology! Problems and Perspectivev, Tbilisi, 2010.
  3.  . მგელაძე. ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში: სწავლების პერსპექტივები და ფაკულტეტთაშორისო ინტეგრაციის პრობლემები. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია - ანთროპოლოგიური კვლევები და განათლება: ტრადიცია და პერსპექტივები, ბათუმი, 2010 (თანამომხსენებელი: მანუჩარ ლორია).
  4. . მგელაძე. საქართველოს დამოუკიდებლობა - საქართველოს მომავალი. - საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010.
  5. Н. В. Мгеладзе. Колхидская (мегрельская и лазская) модель терминологии родства в Причерноморье Грузии. - Innovativt Aspects of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics (2nd International Conference), Batumi, 2010.
  6. Н. В. Мгеладзе. Проблема этнической идентификации и иновационные процессы в традиционном быту грузинских мусульман. - Международная научная конференция - «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Тбилиси-Гори-Батуми, 2010.
  7. . მგელაძე. ურბანული ანთროპოლოგია - ბათუმი (კონტაქტები და სტერეოტიპები). - საერთაშორისო კონფერენცია - ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), II, ბათუმი, 2010 (თანამომხსენებელი: მ. ლორია).
  8. . მგელაძე. პონტოელი ბერძნების დასახლების ისტორია ბათუმში. - საერთაშორისო კონფერენცია - „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), II, ბათუმი, 2010 (თანამომხსენებელი: მ. გიორგაძე).
  9. . მგელაძე. ამერიკული ისტორიული სკოლა და კულტურული რელატივიზმი. - V საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკანისტიკაში, ქუთაისი, 2010 (თანამომხსენებელი: თ. ტუნაძე).
  10. . მგელაძე. ოსმალური გავლენები XIX საუკუნის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მემორიალურ კულტურაში. - კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი, II, თბილისი, 2010 (თანამომხსენებელი: თ. ტუნაძე).
  11. . მგელაძე. სარწმუნოებრივი თანამშრომლობის გზაჯვარედინი და რეგიონული პოლიტიკის პრობლემები სამხრეთ კავკასიაში (ისტორია თანამედროვეობა). - სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები, ბათუმი, 2010.
  12. . მგელაძე. ანთროპოლოგია: ინტერდისციპლინარული კვლევები. - რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: „ფილოსოფია და თანამედროვეობა”, ბათუმი, 2010 (თანამომხსენებელი: მ. ლორია).
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

სამეცნიერო  საგრანტო  პროექტები

 1. გრანტი. ხელშეკრულება 02-12/44:  ოსმალურენოვანი დოკუმენტები აჭარის საოჯახო არქივებში. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020-2021 წლები, ძირითადი შემსრულებელი.
 2. გრანტი. №217796: ტაო - ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019, ძირითადი შემსრულებელი.
 3. გრანტი. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება №12, 14. 02: გოდერძის უღელტეხილის ისტორია და ეთნოარქეოლოგია,  2017-2018 წლები, სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
 4. გრანტი FR/541/1-50/14: ქართველი ხალხის ეთნოლოგიური ლექსიკონი - აჭარა. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2015-2018 წლები, სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
 5. გრანტი. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს № 60 (02.08.2016 წ.) დადგენილების საფუძველზე რექტო-რის 2016 წლის 17 ივნისის № 01-08/25 ბრძანება: ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016, ძირითადი შემსრულებელი.
 6. გრანტი. დიგიტალური ჰუმანიტარიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა. - ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი, 2015, 2017-2018 წლები.
 7. გრანტი. №FR/491/2-153/13: პონტოელი ბერძნები აჭარაში - წარსული და თანამედროვეობა. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2014-2017 წლები, დამხმარე პერსონალი.
 8. გრანტი. ხელშეკრულება №31/69 - FR/558/1-10/12 საგრანტო ხელშეკრულება  №  31/69: კლარჯეთი. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2015-2018 წლები, 2013-2016, ძირითადი შემსრულებელი.
 9. გრანტი. №A 39-39, საგრანტო ხელშეკრულება № FR/339/1: სარფი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2015-2018 წლები, მოწვეული სპეციალისტი.
 10. გრანტი. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს (№164, 12.12.2011 წელი, №03, 16.01.2012 წელი), წარმომადგენლობითი საბჭოს (№1, 31.01.2012 წელი) დადგენილებები: მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში. - აჭარის ა.რ. მთავრობა, 2012-2016 წლები, ძირითადი შემსრულებელი.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური: საშუალოდ, რუსული: კარგად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Mikrosoft Office, Potoshop

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა