ტურიზმის ფაკულტეტი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: იბრაიმ დიდმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 06.12.1956 წ.
მისამართი: კობალაძის 6, ბ.17, ბათუმი 6010
ელ-ფოსტა: ibraim.didmanidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 599276600
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, კიბერნეტიკა (მათემატიკური კიბერნეტიკა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის დოქტორი შიფრი01.01.09 - დისკრეტული მათემატიკა და მათემატიკური კიბერნეტიკა
განათლების მიმართულება, დარგი: დისკრეტული მათემატიკა, მათემატიკური კიბერნეტიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გრაფთა თეორია, პარალელური დაპროგრამება, ლოკალური ალგორითმები, გრაფული მოდელები, მათემეტიკური კიბერნეტიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 20013 წლიდან დღემდე - განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასოცირებული პროფესორი
 • 2006 წლის 1 სექტემბერი - 2013 16 სექტემბერი - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი. 
 • 1998-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი. 
 • 1988-1990 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი.
 • 2004-2005 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტის დეკანი.
 • 2004-2005. სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი.
 • 1996-2005 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოთვლითი ცენტრის უფროსი.
 • 1992-2006 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №82 ზოგადსაინჟინრო კათედრის დოცენტი. 
 • 1988-1992 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №82 ზოგადსაინჟინრო კათედრის მასწავლებელი. უფ. მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Ibraim Sh Didmanidze, Zurab N Megrelishvili, Volodymyr A Zaslavskyi. Safety of Water Resources of a River Basin. Book Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty. Pages 348-358. Publication date 2023/10/6.

  eBook ISBN 9781003260196

  https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003260196-15/safety-water-resources-river-basin-ibraim-sh-didmanidze-zurab-megrelishvili-volodymyr-zaslavskyi

 2. N Samnidze, I Didmanidze, M Diasamidze, D Akhvlediani, N Kirvalidze. Critical Factors Influencing Classroom Participation in Online Learning. Platforms is an international, peer-reviewed, open access journal on platform management, services, policy and all related research published quarterly online by MDPI. "Why Digital Platform Economy Is the Wave of the Present and Future", Volume 1 (2023) Issue 1, P.26-33, https://doi.org/10.3390/platforms1010004. 2023

 3. Olga V. Voronova, Tatyana S. Khnykina, Iktoria A. Khareva and Ibraim Didmanidze. Blockchain in Retail: Development Prospects and Implementation Issues. Global Challenges of Digital Transformation of Markets Volume II. 19-21 October 2022,| Rome, Italy, ISACA Conference Europe 2022. Series: Economic Issues, Problems and Perspectives      Scopus

  BISAC: BUS000000

  DOI: https://doi.org/10.52305/CGRM9588

  ISBN: 978-1-68507-989-5Categories

  https://novapublishers.com/shop/global-challenges-of-digital-transformation-of-markets-volume-ii/

 4. Scopus

  Volodymyr Sherstjuk, Maryna Zharikova, Ibraim Didmanidze, Irina Dorovskaja, Svitlana Vyshemyrska. Risk modeling during complex dynamic system evolution using abstract event network model. Proceeding of CITRisk-2021: Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems, Kherson, Ukraine, September 16-17, 2021 Publication date 2021. Pages 93-110

  ISSN 1613-0073

   https://ceur-ws.org/Vol-3101/Paper7.pdf

 5. SCOPUS

  Gennady Khalimov; Yevgen Kotukh; Ibraim Didmanidze; Svitlana Khalimova. Encryption  Scheme based on Small Ree Groups. 2021  7th  lnternational  Conference  on Computer Technology Applications, ICCTA 2021. JULY  1З-15, 2021, VIENNA, AUSTRIA. Page: 33 – 38. The Association for Computing Machinery 2 Penn Plaza, Suite 701 New York New York 10121-0701.

  ACM ISBN: 978-1-4503-9052-1

  https://cmt3.research.microsoft.com/ICCTA2021​

  https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/54562

  https://iccta.aast.edu

  http://iccit.org/pub.html

 6. SCOPUS

  Gennady Khalimov, Yevgen Kotukh, Ibraim Didmanidze, 0leksandr Sievierinov, Svitlana Khalimova, Andrii Vlasov. Towards three-parameter group encryption scheme for MST3 cryptosystem improvement. 5th World Conference on Smart Trends in Systems, Security & Sustainability (WorldS4 2021). Works of conference. Kensington Forum, London, United Kingdom, July 29 - 30, 2021. IEEE Conference Record Number - #51998. URL:  https://www.worlds4.co.uk/

   https://worlds4.co.uk/agenda.php

 7. SCOPUS

  Gennady Khalimov;Yevgen Kotukh;Otar Shonia;Ibraim Didmanidze;Oleksandr Sievierinov;Svitlana Khalimova. Encryption scheme based on the automorphism group of the Suzuki function field /2020 IEEE International Conference on PROBLEMS OF INFOCOMMUNICATIONS. SCIENCE AND TECHNOLOGY, PIC S&T′2020 6-9 October 2020, - Proceedings 2021, pp. 383–387, 9468089

   Kharkiv, Ukraine IEEE Catalog Number: CFP20PIA-USB.

  DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9468089

  ISBN:978-1-7281-9177-5

  USB ISBN:978-1-7281-9176-8

  Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-7281-9178-2

  INSPEC Accession Number: 20778010

 8. Didmanidze Ibraim, Beridze Zebur. MAIN TASKS AND ALGORITHMS OF WIRELESS NETWORK SECURITY SUPPORTING AUTOMATED SYSTEM. PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY, Series:  Nuclear  Physics  Investigations (74),  2020, N5(129). p.86-93. ISSN  1562-6016. National Science Center "Kharkov lnstitute of Physics and Technology" Journal "Probems оf Atomic Science and Тechnology Series "Nuclear Physics lnvestigations" 1, Akademicheskaya st., Kharkov,  61108,  Ukraine

  Pubications of the journal «Problems of Atomic Science and Technology» are indexed and abstracted by Thompson Scientific (USA) in the following:

  •     Science Citation lndex Expanded;

  •        Journal Citation Reports/Science Edition, and also in:

  •     Abstract Journal of VINITI (AII-Russian lnstitute of Scientific and

  Technical lnformation);

  •       lnternational Nuclear lnformation System (IAEA)

  http://vant.kipt. kharkov. иа

 9. Tavdgiridze L., Didmanidze I., Sherozia N., Kotomenkova O., Vinogradova A. The quality of training future teachers in the context of digitalization of education. DTMIS '20: Proceedings of the International Scientific Conference - Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service, Saint Petersburg, November 18-19, 2020, Article No.: 104, Pages 1–7

  https://doi.org/10.1145/3446434.3446496

  Publisher: Association for Computing Machinery New York NY United States

  ISBN:       978-1-4503-8890-0       Scopus

  https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3446434

  https://dl.acm.org/action/showFmPdf?doi=10.1145%2F3446434

 10. Scopus

  Didmanidze, I., Bagrationi, I., Ulanov, V., Matrosova, N., Chargazia, G. The Ethical Transformations of the Technological Systems For Digital Education Management. International Scientific Conference “Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service” (DTMIS 2020), Conference hashtag: #DTMIS20. Works of conferences, 18-19 November 2020, Article No.: 69  Congress center of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.  Publisher: Association for Computing Machinery New York NY United States  Pages 1–7 

  https:DTMIS’2020

  Conference papers are indexed in SCOPUS

  ISSN:0973-1385

  ISBN  978-1-4503-8890-0

 11. Scopuc

  Shatashvili, A.D., Didmanidze, I.Sh., Kakhiani, G.A., Fomina, T.A. A Method of Preliminary Forecasting of Time Series of Financial Data. International theoretical science journal Cybernetics and Systems Analysis, 2020, 56(2), V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. pp. 296–302

  Publisher Springer US

  http://www.kibernetika.org/Instructions.html

  https://link.springer.com/article/10.1007/s10559-020-00245-6

  papers are indexed in SCOPUS

  DOI: 10.1007/s10559-020-00245-6

  https://doi.org/10.1007/s10559-020-00245-6

  ISSN: 1060-0396

  eISSN: 1573-8337

 12. Scopus

  Zurab Megrelishvili, Ibraim Didmanidze, Vladimir Zaslavskiy Development of technology for utilization of sulphate waste water of detergents production. Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine. Springer International Publishing. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020, pp. 785–794    Pages 785-794.

    ISBN: 978-3-030-22364-9

  Verlag: Springer International Publishing

  Print ISBN: 978-3-030-22364-9

  Electronic ISBN: 978-3-030-22365-6

  Enthalten in: Springer Professional "Wirtschaft+Technik" , Springer Professional "Technik" , Springer Professional "Wirtschaft"

  Publication date 2020

  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22365-6

  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22365-6_78

   

 13. Scopus

  Шаташвили А.Д., Дидманидзе И.Ш., Фомина Т.А., Фомин-Шаташвили А.А. ОПТИМАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ В ЗАДАЧАХ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ, ФИЛЬТРАЦИИ И ИНТЕРПОЛЯЦИИ  ФУНКЦИОНАЛОВ ОТ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ СО ЗНАЧЕНИЯМИ ИЗ ГИЛЬБЕРТОВА ПРОСТРАНСТВА. Международный научно-теоретический журнал. КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. Publisher Інститут кібернетики ім. В.М Глушкова НАН України. 2018. Т. 54, № 5.  С. 79-92.

  SSN 1019–5262.

   http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161432

 14. I. Didmanidze, N. Akhvlediani, D.Didmanidze. Training Process Using Computer Technologies. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. № 2 2017, Украина, Киев 2017. p.60-62.

 15. I. Didmanidze, G. Tsitsklishvili, M. Kutchava. The Task of Optimal Loading of Maritime Transport and Mathematical Calculation of Cargo Consolidation. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. № 2 2017, Украина, Киев 2017. p.67-69.

 16. Didmanidze, G. Kakhiani, Z. Dumbadze. The Issue Of Single-line Neural Networks Modeling As a Task Of Optimal Management. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. № 2, 2017, Украина, Киев 2017. p.63-66.

 17. Ибраим Дидманидзе.Применение WEB для созданияколлаборативного учебного пространства. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი“. თბილისი. #3(59), 2017. გვ. 74-76.

 18. Didmanidze, D. Didmanidze. THE IMPORTANCE OF COMPUTER TRAINING EQUAPMENT.  Национальний университет “КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ”. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 190. Украина, Киев 2016. p. 57-59.

 19. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory, Tkhilaishvili Rima, Didmanidze Didar. The construction of adaptive forecasting models using neural networks.  The V International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries”. PAPERS AND COMMENTARIES, VOLUME II. United Kingdom, Cambridje, England, 14-16 October 2015. “Cambridje University Press”, 2016.  P. 414-417.

 20. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory, Motskobili Ia. Creation of mathematical model of the analysis of the financial market. The VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World”. PAPERS AND COMMENTARIES,VOLUME III. Australia, Sydney, 18-20 May 2015. “Sydney University Press”, 2015. P. 440-444.

 21. დიდმანიძე იბრაიმ, ნაკაშიძე გურამ. მონაცემთა პარალელური დამუშავება ლოკალური ალგორითმებით.  პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი“. თბილისი. #3(53), 2015. გვ. 61-62.

 22. დიდმანიძე იბრაიმ, ბერიძე ზებურ. უსადენო ლოკალური ქსელების უსაფრთხოების ამაღლება. საერთაშორისო  პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი“. თბილისი. #3(53), 2015. გვ. 59-60.

 23. იბრაიმ დიდმანიძე, ია მოწყობილი. რეგიონში სპეციალისტთა მოთხოვნის პროგნოზირების კონცეპტუალური მოდელი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. სამეცნიერო შრომები. ბათუმი  2014  წ. გვ. 53-56.

 24. იბრაიმ დიდმანიძე.  კახიანი გ.ა. პროგნოზირების ამოცანებისათვის ნეირონული ქსელების სამიზნე ფუნქციონალის მოდიფიცირება და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. No. 1 (vol.65), 2013. ISSN 1512-0287. გვ.53-59.
 25. იბრაიმ დიდმანიძე, თხილაიშვილი რიმა. შეკუმშვის ფუნქციონალური ფაქტორი.II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სამეცნიერო შრომები. ISSN 978-9941-0-5719-9.გვ.251-253.  ბათუმი 2012.
 26. Didmanidze Ibraim, Tkhilaishvili Rima. THE USE OF OPPOSING PARTIES’ RECONCILIATION MODEL FOR LEARNING ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p.122-125.
 27. Didmanidze Ibraim, Tkhilaishvili Rima. Choose of the compression schema. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p.156-158.

 28. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol. Preforecast time-series analysis of financial data. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p.158-161.

 29. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol. Artificial neural network and ways of its optimization for some problems. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p. 66-67

 30. Didmanidze I., Khujadze N., Didmanidze D. SIMULATORS IN EDUCATIONAL PROCESS. Науковi записки НаУКМА. Серия Компьютерные науки. том 151. Украина, Киев 2013. p. 125-127.

 31. Didmanidze Ibraim, Tkhilaishvili Rima. Excessive structures to increase the security of the informational systems. ВIСНИК КИIВСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Серiя: ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ. СРЕЦВИПУСК 2013, Украина, Киев 2013. p.17-20.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Didmanidze І. Sh., Akhvlediani  N.T., Tsitskishvili G.D., Didmanidze D.Z. In decision-making processes the role of information technologies. XXI International Symposium - Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics (МДОЗМФ/DSMMPh-2023). Kyiv-Kharkov (ZOOM), Ukraine.  26-30 June, 2023.

  https://cloud.mail.ru/public/YpLH/98FTQHsZN

  https://dsmmph.org.ua/

 2. Akhvlediani  N.T., Didmanidze І. Sh. Significance of interlingual and intralingual error analysis in the process of teaching german as a second language. XXI International Symposium - Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics (МДОЗМФ/DSMMPh-2023). Kyiv-Kharkov (ZOOM), Ukraine.  26-30 June, 2023.https://cloud.mail.ru/public/YpLH/98FTQHsZN           https://dsmmph.org.ua/

 3. Shatashvili A.D., Didmanidze I.SH., Papazova E.N., Fomin-Shatashvili T.A., Ivakhnenko N.N., Zaslavski Vladimir. CONSTRUCTION OF MUTUALLY UNAMBIGUOUS LINEAR TRANSFORMATIONS FOR SOLVING EDGE PROBLEMS OF DIRICHLET-NEUMANN, EXCITED BY GAUSSIAN RANDOM FIELDS IN THE EUCLIDEAN SPACE Rn. Georgian Mathematical Union. XII Annual International Conference. 29 August - 03 September 2022, 

 4. Didmanidze I., Zoidze K., Putkaradze N., Zoidze N. On the role of information technologies for decision making process in  social  business. XХXVII International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2022), November 23 – 25, 2022

  ABSTRACTS. Sheki-Lankaran, Republic of Azerbaijan 2022 p.39.

  УДК 007 (100)(06)

  ББК 32.81я43

  ISBN 978-617-555-065-6

 5. Irma Bagrationi, Ibraim Didmanidze, Zaslavski Vladimir, Yamkova Olga. Ethics  of information technology in the context of a global worldview. V International scientific and practical conference Modeling, control and information technologies, Proceedings. The National University of Water and Environmental Engineering (Rivne, Ukraine),  November 4-6, 2021 P. 38-41.

  https://itconfdoc.nuwm.edu.ua/index.php/ITConf/article/view/262/149

  https://doi.org/10.31713/MCIT.2021.10

 6.  

  Didmanidze Ibraim Sh., Zoidze Ketevan M. Putkaradze Nino M., Didmanidze Didar Z. EDUCATION AND COMPUTER TECHNOLOGY. XХXVI International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2021) May 11 – 14, 2021. ABSTRACTS. Skhidnytsia, Ukraine. პ. 35-36. УДК 007 (100)(06), ББК 32.81я43, ISBN 978-617-7974-47-4

 7. Albert Shatashvili,  Tamara Fomina-Shatashvili,  Ibrahim Didmanidze, Elena Papazova, About  One Method,  Providing  Necessary and  Sufficient Conditions  for Equivalence  of Linearly  Connected  Two Gaussian  Measures in the Hilbert  Space.  XI International  Conference  of the Georgian Mathematical  Union. BOOK OF ABSTRACTS. Batumi,  August  23 – 28, 2021. P. 152-153

 8. Didmanidze Ibraim Shotaevich, Bagrationi Irma Otarovna. On the axiological and pedagogical approach of technical aesthetics in information science education. International Scientific and Practical Internet Conference Development of Education, Science and Business: Results 2020. Works of conferences, part. 1.  December 3-4, Ukraine, Dnipro, 2020. P.354-356. "WayScience" ISSN 2664-4819

  http://www.wayscience.com/en/conference-3-4-december-2020/

  http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/12/Part-1-Conference-Results-2020.-1.pdf

 9. Didmanidze I., Bagrationi I., Didmanidze D. The Ethical Problems of Digital Education Administration For the Safety of the Information System. The 2nd International Conference Challenges to Nacional Defence in Contemporary Geopolitical Situation (CNDCGS'2020), Works of conferences, 31 March – 02 April 2020, Vilnius, Lithuania

  https://cndgs.webnode.com/

  ISSN 2538–8959

 10. Didmanidze Ibraim, Zaslavski Vladimir, Beridze Zebur, Didmanidze Didar. Analysis of wireless network security systems problems and those solutions. Works of conferences. No. 4 (2020), 5-7 november, Rivne, Ukraine, p. 139-140.   ISSN 2707-1049,  Doi 10.31713/MCIT.2020.18

  https://itconfdoc.nuwm.edu.ua/index.php/ITConf/issue/view/5

  Itconfdoc.nuwm.edu.ua

 11. Didmanidze I., Shatashvili A., Tkhilaishvili R. Development of system management optimization principles. XXXIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2019). ABSTRACTS. January 24- February 1, 2019, Hurgada, Egypet.  p. 37. ISBN 978-617-7638-48-2

  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22365-6_78

 12.  Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol, Kakhidze Revaz. Dumbadze Zurab. SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT THROUGH ARTIFICIAL NEURAL NETVORKS. Материалы 6-ой международной конференции МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  (MMOTI-2018). 2018 г.  Кишинэу, 12-16 ноября 2018 г. Стр. 73-75.  ISBN 978-9975-62-421-3

 13. Didmanidze I., Kakhiani G., Didmanidze D., Dumbadze Z. TASK OF MODELING THE SINGLE LINE NEURAL NETWORK’S. XXXII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCER-TAINTIES (PDMU-2018). ABSTRACTS. August 27-31, 2018, Prague, Czech Republic. p. 38.  ISBN 978-617-7638-28-4

 14.  

  Didmanidze I., Kakhidze R., Didmanidze D. Decision making techniques. XXXII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2018). ABSTRACTS. August 27-31, 2018, Prague, Czech Republic. p. 37-38. ISBN 978-617-7638-28-4

 15. Дидманидзе Ибраим Шотаевич, Донадзе Михаил Вахтангович. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОВ. ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-  ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ.  Черкаси, Украина 2017 р. Стр. 65-68.

 16. Didmanidze I., Zaslavskiy V. FOR DECISION MAKING IN ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES. XXX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017). ABSTRACTS. August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. p. 46-48.

 17. Didmanidze I.Sh., Motskobili I., Zakaradze Z. The new technologies and the development of entrepreneurship.  XXIX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017). ABSTRACTS. May 10-13, 2017. Mukachevo, Ukraine. P. 37

 18. Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А. Дидманидзе Д.З. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОНКОЛОГИИ. Тези доповідей ХXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ MicroCAD-2017. Ч. ІІІ.  Харків 2017. СТР. 95

 19. Didmanidze I., Akhvlediani N., Didmanidze D. Computer technologies used in educational process.  XXX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2017). ABSTRACTS. August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. p. 38.

 20. Didmanidze I., Kakhiani G., Dumbadze Z. On the Issue Of Choosing the Neuron Adaptive Educational Speed In the Last Hidden Layer Of a Neural Network.  XXX international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. August 14-19, 2017, Vilnius, Lithuania. p. 41.

 21. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory, Didmanidze Didar. Adaptive Neural Network Training System Application For Financial Market Quotations Forecasting. II Международный научно-практический форум «Наука и Бизнес», 1 июля 2016 года, г. Днепр. стр. 109-112.

 22. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Didmanidze D.Z. Neuron network modeling for finance data series Forecasting. XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic. P. 37-38.

 23. იბრაიმ დიდმანიძე, გრიგოლ კახიანი, დიდარ დიდმანიძე. პროგნოზირება ნეირონული ქსელების გამოყენებით. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 1-3 ოქტომბერი, 2016. გვ. 58-60.

 24. Ibraim Didmanidze, Gregory Kakhiani, Didar Didmanidze. TIME-SERIES ANALYSIS OF FINANCIAL DATA. Материалы 5-ой международной конференции МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Том I. Кишинев. 22-25 марта 2016. Стр. 125-128.

 25. Ibraim Didmanidze, Rima Tkhilaishvili, Didar Didmanidze. COMPRESSION SCHEMES. Материалы 5-ой международной конференции МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Том I. Кишинев. 22-25 марта 2016. Стр. 129-132.

 26. Didmanidze I., Tsitskishvili G.D., Kuchava M. Sh. The Technologies of  Loading-Unloading Operations by Water Transport. 13th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2016. Proceeding. 5-6 December 2016 y. Kiev. p. 303-304. 

 27. Didmanidze I., Nakashidze G., Imnaishvili G., Zakaradze Z. Algorithms and Data Structures. XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic. p. 39.

 28. Didmanidze I., Gorjeladze J. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING. XXVII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. May 23-27, 2016. Tbilisi-Batumi, Georgia. P. 45-46.

   

 29. Didmanidze I.Sh,, Tsitskishvili G.D., Kuchava M. Sh. The Technologies of Cargo Handling Operations by Marine Transport Means  XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic. p. 40.

   

 30. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Didmanidze D.Z., Donadze M.V. DISCRETE MODEL OF THE NEURAL NETWORK. XXVІI International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2016). ABSTRACTS. May 23-27, 2016. Tbilisi-Batumi, Georgia. P. 46-47.

 31. Didmanidze I., Akhvlediani N., Didmanidze D., Khujadze N. Teaching computer trainings.  XXVIII international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). ABSTRACTS. August 25-30, 2016. Brno, Czech Republic, P. 32.

 32. Didmanidze I.,Sh,  Tsitskishvili G.,D. MATHEMATICAL MODEL TO OPTIMIZE LOADING-UNLOADING OPERATIONS ON THE VESSEL XXVІI International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2016). ABSTRACTS. May 23-27, 2016. Tbilisi-Batumi, Georgia. P. 49-50.

 33. Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А., Дидманидзе Д.З. МНОГОЗВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ЭКОНОМИКА И ЗНАНИЯ». 22 апреля 2016 г. г. Днепропетровск. стр. 14-

 34. I.Didmanidze, T.Kokobinadze, Z.Megrelishvili, G.Kakhiani. SOME CRITERIAL FOR OPTIMAL FINANCIAL PORTFOLIO. INTERNATIONAL CONFERENCE. PROBABALITY, RELIABILITY AND STOCHASTICS OPTIMIZATION. CONFERENCE MATERIALS. APRIL 7-10, 2015, KYIV, UKRAINE. P.11.

 35. Didmanidze I., Beridze Z. The Analysis of Wireless Network Security. 12th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2015. Proceeding. 23-26 December 2015 y. Kiev. p. 206-207.

 36. Didmanidze I., Khujadze N. Interactive multimedia course. 12th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2015. Proceeding. 23-26 December 2015 y. Kiev. p. 211-212.

 37. Didmanidze I., Kakhiani G., Chachanidze G., Didmanidze M. Mathematical Model Stock Market Financial Investment Management Through the Artificial Neural Networks. 12th International Conference THEORETIKAL AND APPLIED ASPECT OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT. TAAPSD’2015. Proceeding. 23-26 December 2015 y. Kiev. p. 208-209.

 38. Дидманидзе И., Тхилаишвили Р., Фомина Т. ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ. XXV international conference  PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. May 11-15, 2015. Skhidnytsia, Ukraine. стр. 87-88.

 39. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Gregory. Optimization training artificial neural network for some solutions. XXI international conference Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. APAMCS-2015. Збiрник наукових праць. 24-25 вересня 2015 року. Львiв -2015.  p. 25-26..

 40. Didmanidze Ibraim, Tsitskishvili Givi. Mathematical Model of Loading-Unloading Operations on the Vessel. XXVI international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. August 24-28, Odessa, Ukraine, 2015. p. 24-25.

 41. Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol, Megrelishvili Zurab. About investment management through the artificial neural networks. XXVI international conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2015). ABSTRACTS. August 24-28, Odessa, Ukraine, 2015. p. 21.

 42. Дидманидзе Ибраим, Кахиани Григорий. ЗАДАЧА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОТИРОВОК ЦЕННЫХ БУМАГ.  International scientific conference MODERN PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES UNDER THE CONDITIONS OF SUSTAINABLEECONOMIC DEVELOPMENT; “MPST-I-2015” April 20-24, 2015. Myrgorod. Ukraine, 2015. Стр. 99-100.

 43. Дидманидзе И.Ш., Беридзе З.Р. АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2014. Працi конференцii. 15-17 грудня 2014 року Киiв. стр. 89-90.

 44.  Didmanidze Ibraim, Kakhiani Grigol, Didmanidze Didar. Multilayer neural network. XXIV international conference  PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2014). ABSTRACTS. September 1-5, 2014. Cesky Rudolec, Czech Republic, 2014. P. 32-33.

 45. იბრაიმ დიდმანიძე, ია მოწყობილი. პროგნოზირების ამოცანის კონცეპტუალური მოდელის საფუძვლები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი  2014  წ. გვ. 40.

 46.  

  იბრაიმ დიდმანიძე, გრიგოლ კახიანი, ზურაბ მეგრელიშვილი. დასწავლის ადაპტური სიჩქარე აქტივაციის სხვადასხვა ფუნქციისათვის. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი  2014  წ. გვ. 67.

 47. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Megrelishvili Z.N., Didmanidze D.Z. About neural networks. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2014. Працi конференцii. 15-17 грудня 2014 року Киiв. стр. 91-93.

 48. Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А. Искусственная нейронная сеть и управление инвестициями фондового рынка. 10 th International conference ,,THEORETIСAL AND APPLIED ASPECTS OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT’’, Yalta, Ukraine  2013.
 49. დიდმანიძე ი.შ., კახიანი გ.ა. პროგნოზირების ამოცანებისათვის ნეირონული ქსელების სამიზნე ფუნქციონალის მოდიფიცირება და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. ჟურნალი საქართველოს საინჟინრო სიახლენი სსს 1’13 No.1 (vol. 65), 2013. თბილისი, გვ. 53-59.

 50. Дидманидзе И.  Кахиани Г. Искусственная нейронная сеть и управление инвестициями фондового рынка. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2013. Працi конференцii. Ялта 2013. стр. 52-53. 

 51. Дидманидзе И.  Тхилаишвили Р. СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2013. Працi конференцii. Ялта 2013. стр. 54-55. 

 52. Дидманидзе Ибраим, Кахиани Григол. Предпрогнозный анализ временных рядов финансовых данных. Материали IV MIЖНАРОДНОI НАУКОВО-ПРАКТИЧНОI КОНФЕРЕНЦII `Системний аналiз. Iнформфтика. Управлiння~ CAIY -2013. Украина, Запорожье 2013.  Стр.285-286.

 53. Ибраим Дидманидзе, Григол Кахиани. ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ ФОНДОВОГО РЫНКА.  ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2013. Працi конференцii. 25 травня-2 червня 2013 року. Ялта. стр. 52-53.

 54. Didmanidze I.Sh., Kakhiani G.A., Megrelishvili Z.N., Didmanidze D.Z. About neural networks. ТЕОРЕТИЧНI ТА ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПРОГРАММНИХ СИСТЕМ. TAAPSD’2014. Працi конференцii. 15-17 грудня 2014 року Киiв. стр. 91-93.

 55. Local algorithms on graphs. II международная научно-практическая интернет конференция ,,СУЧАСНI ТЕНДЕНЦII РОЗВИТКУ МАТЕМАТИКИ ТА II ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ – 2013’’. Донецк, Украина
 56. დიდმანიძე ი. დიდმანიძე მ. გრაფში ერთი საწყისი წვეროდან უმოკლესი მანძილის პოვნის სინქრონული პარალელური ლოკალური ალგორითმი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება’’, ბათუმი, საქართველო. 2012.
 57. Дидманидзе И. Тхилаишвили Р.    Представление и сжатие изображений на кодовой сетке. Ninth International conference `THEORETIKAL AND APPLIED ASPECTS OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT~ Kyiv, Ukraine. 2012.
 58. დიდმანიძე იბრაიმ, თხილაიშვილი რიმა. ეფექტური კოდირება ანუ დისკრეტული ინფორმაციის შეკუმშვის ერთ-ერთი მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა’’, 2010.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Грантовое соглашение № – 2017 – 2269/008 – 001 «Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства». Харьковский государственный университет питания и торговли. 2017-2019. პროექტის მენეჯერი.

BILATERAL AGREEMENT REGARDING FULFILLMENT OF THE PROJECT GRANT CPEA-LT-2016/10003. “Advanced Collaborative Program for Research Based Education on Risk Management in Industry and Services under Global Economic, Technological and Environmental Changes: Enhanced Edition. 2017-2019. პროექტის კოორდინატორი.

“DGturn: Enhancing Quality of Education through Digital Innovation in Georgian Schools”,  2018-2022. პროექტის კოორდინატორი.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული, უკრაინული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office: Word, Excel, Access, Powerpoint, Adobe Acrobat, Adobe Pagemaker, AutoCAD

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა