აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 08 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 11 სთ.)

 

1. „ბსუ-ს ემერიტუსის ფულადი ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი მ. ხალვაში)

2. ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის შრომის ანაზღაურების  გაცემის წესის განხილვის თაობაზე.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში ნ. წიკლაშვილი)

3. 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის/შიდა მობილობის კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი ი. ქერქაძე)

4. ბსუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში თ. სირაძე)

 

5. ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის საშტატო განრიგში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს-ები: ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ ვ. მიქაშავიძე

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლ. ჯაყელი;

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი ლ. თურმანიძე;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი მ. ქორიძე;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი მ. გიორგაძე)

6. პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - დიპლომისა და მისი დანართის ფორმების დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ხარისხის მართვის მენეჯერი მ. გოგელია)

7. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტზე „განათლების ადმინისტრირების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლ. თურმანიძე)

8. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ზოგიერთი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი მ. ქორიძე)

9. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობა“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლ. ჯაყელი)

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა