პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები

კურსის მოცულობა: 12 სთ
კურსის განხორციელებაში მონაწილე ტრენერები: მადონა მიქელაძე ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორი  (CV თანდართული), ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორი გიორგი აბუსელიძე,
კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: სტუდენტები, ზოგადად თემით დაინტერესებული პირები
კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: პრერეკვიზიტი არა აქვს
კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:კურსი მიაწვდის ძირითად ინფორმაციას ადამიანის უფლებების, საერთაშორისო სტანდარტებისა და დოკუმენტების შესახებ; გამოუმუშავებს საზოგადოებასა და პოლიტიკურ ერთობაში აქტიური მონაწილეობის უნარს, ასწავლის თუ როგორ დაიცვას  საკუთარი და სხვისი უფლებები;
მონაწილეთა შეფასების სისტემა: დასწრება და აქტიური კომუნიკაცია ჯგუფში
სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები:  ტრენინგზე დასწრება

კურსზე რეგისტრაცია

  კურსის სტრუქტურა და შინაარსი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა