პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

კონფლიქტის მართვა

კურსის მოცულობა: 15 სთ

კურსის განხორციელებაში მონაწილე ტრენერები:  ბსუ განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ნატო შეროზია; განათლების მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი ლია ინაიშვილი (CV თანდართული).

კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი, მომავალი მასწავლებლები

კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის: პრერეკვიზიტი არა აქვს

კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:  მსმენელები დაეუფლებიან კონფლიქტის პრევენციულ ზომებს, მათი ანალიზისა და ქცევის სტრატეგიებს კონფლიქტურ სიტუაციებში.

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: დასწრება და აქტიური კომუნიკაცია ჯგუფში

სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები:  ტრენინგზე დასწრება

კურსზე რეგისტრაცია

  კურსის სტრუქტურა და შინაარსი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა