პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

პროფესიის არჩევა

კურსის მოცულობა: 6 საათი
კურსის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებელი: ქეთევან ბერიძე - ბსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (CV თანდართული)
კურსის სამიზნე ჯგუფის აღწერა: აბიტურიენტებისთვის და იმათთვის, ვინც აპირებს პროფესიის შეცვლას
კურსში ჩართვის წინაპირობა მსმენელთათვის:  
კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები: ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს პროფესიულ თვითგამორკვევას; საკუთარი თავის უკეთ შეცნობას; საკუთარი ინტერესების გარკვევას; შრომის ბაზარზე არსებული მდგომარეობისა და ტენდენციების შეფასებას; მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას

მონაწილეთა შეფასების სისტემა: აქტიურობა, სავარჯიშოების,  ტესტების შესრულებასა და ანალიზში მონაწილეობა
სერტიფიკატის მინიჭების მოთხოვნები: ტრენინგზე  დასწრება

კურსზე რეგისტრაცია

  კურსის სტრუქტურა და შინაარსი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა