სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ქეთევან ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბსუ-ს ფსიქოლოგიის კლინიკის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 30/06/1976
მისამართი: ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის 15, ბინა 7
ელ-ფოსტა: k.beridze@bsu.edu.ge ketuna100@gmail.com
ტელეფონი: 577717150
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკა - ფსიქოლოგიის სპეციალისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: არტ თერაპევტი ფსიქოლოგიური კონსულტირების უფლებით. ფსიქოკონსულტანტი ფსიქოსინთეზში. ბიოსინთეზის სომატური ფსიქოთერაპევტი.ბიოსინთეზის კონსულტანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოთერაპია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფსიქოთერაპია, ძალადობა, მედიაცია.

სამუშაო გამოცდილება:

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2018  წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

 

2014 წლის 22 დეკემბრიდან 2019 წლის სექტემბრამდე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

2014 წლის 15 სექტემბრიდან 22 დეკემბრამდე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014 წლის 5 მარტიდან - 2014 წლის 15 სექტემბრამდე 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013 წლიდან დღემდე

ასოცირებული პროფესორი

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმოწვეული ლექტორი 1998 სექტემბრიდან -2001 წლამდე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმასწავლებელი2001 წლიდან- 2005 წლამდე

 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრისმოწვეული ლექტორი2006 წლიდან -2013 წლამდე

 

31.05-20.09.2013 წ

ფსიქოლოგი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და განვითარების ფონდის ბათუმის ბავშვთა დახმარების ცენტრი

2010-211 წ.

ლექტორი

საქართველოს უნივერსიტეტი 

2009-2013

ასოცირებული-პროფესორი

ტ.აბუსერიძის უნივერსიტეტი

 

2008 წ-დან 2009 წ-მდე

თანამდებობა ფსიქოლოგი

ბათუმის 6 საჯარო სკოლასთან არსებული ინკლუზიური და  ინტეგრირებული ჯგუფი

2006 წ-დან 2009 წ-მდე

მასწავლებელი

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის უმაღლესი სკოლა

2005 წ-დან 2007 წ-ის თებერვლამდე

ფსიქოლოგი

ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს  ნეირორეაბილიტაციის განყოფილება

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ქეთევან ბერიძე. "კითხვის სწავლების ფსიქოლოგიური პრობლემები", Science Review. №6 . Poland 2018

2. ქეთევან ბერიძე, რუსუდან კეჭაყმაძე, შორენა მესხიძე, "პროფესიული გადაწვის შესწავლა მასწავლებლებთან ასაკისა და სტაჟის მიხედვით". ჟურნალი “ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა.“ №2. 2018 

 ქეთევან ბერიძე. შორენა მესხიძე„სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის როლი განათლების სისტემაში“. შრომები,  IX საერთაშორისო- სამეცნიერო, მეთოდური კონფერენციის მასალები.  “სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები”. აკაკიწერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2018

 ქეთევან ბერიძე. შორენა მესხიძე„სოციალური ადაპტაცია როგორც წარმატების განმსაზღვრელი ინდიკატორი“.კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. X. ბათუმი.   2018

3.  ქეთევან ბერიძე, ბავშვის დაცვა სკოლაში ძალადობისგან“, ფსიქოლოგიურიგამოკვლევები, ტ. IX. ISSN 1987-7579 . 2017

4.  ქეთევან ბერიძე,"ადრეული ტრავმის გავლენა დამოკიდებულების მქონე ადამიანებზე". კრ.:ფსიქოლოგიური გამოკვლევები ,ტ. VIII. ISSN 1987-7579. 2016

5. ქეთევან ბერიძე, ოჯახური ძალადობის გავლენა ბავშვის ფსიქიკურ განვითარებაზე, პრაქტიკული მუშაობის შედეგების მიხედვითკრ.:ფსიქოლოგიურიგამოკვლევები,ტ. VII,. ISSN 1987-7579. 2014

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  12-13 марта 2021 г. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Факультет психологии Кафедра социальной работы. VІ Международной научно-практической конференции по социальной работе. «РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ». Особенности педагогических конфликтов. ( Он-лайн). 

2.15 июня 2020. Киев – Николаев ( он-лаин), ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  ПСИХОЛОГИЙ”. 

3. 2019. Caucasus Association of Body Psychotherapy. For attending The Festival of Body Psychotherapy Practikes

4. Tbilisi State University. 20-30 June 2019 Year.GEORGIAN PSYCHOANALYTCAL PSYCHOTHERAPEUTIC SOCIETY. Seminar : The Child’s Psychotherapy Issues.

5. OCTOBER 19-20. 2018 TBILISI.  INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATION Committee on vomen and Psychoanalysis, CAPSA. MEDEA , FEMININITY, MOTHERHOOD, LOVE AND HATE. Pasticipated in International Psychoanalytik Conference. 

2. International Scientific and Practical Conference ,,Social and Economic Aspects of Education in Modern Society"III, Poland. June 18, 2018

2. II International Scientific and Practical Conference ,,Scientific Research Priorities -2018: Theoretical and Practical Value", Poland 26-29th June, 2018

3. IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები" ქუთაისი, 9-10 ივნისი, 2018

4. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ბათუმი, 14 თებერვალი, 2017

5. 4. III საერთაშორისო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების  მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი, 17 - 19 ოქტომბერი, 2014

6. I საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ბათუმი, 17 - 19 ოქტომბერი, 2014

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2021-2023 პროგრამა „ერაზმუს+“,პროექტი E-PSY (სტრუქტურული პროექტი უმაღლესი განათლების სფეროში „სტუდენტთა ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრების დაარსება საქართველოს უმაღსლეს სასწავლო დაწესებულებებში).  ნომერი - 617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP. პოზიცია პროექტში - მკვლევარი.

2. 2020-2021 წელი. შევაჩეროთ ბავშვზე ძალადობა - პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება ბავშვზე ძალადობის პრევენციის და შემთხვევებზე რეაგირების საკითხებში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში; დაფინანსებული ოუკ ფონდი მიერ (Oak Foundation) - Stop Child abuse - to strengthen the child abuse prevention and response capacity of the primary healthcare system in Georgia and Azerbaijan. პოზიცია:

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის მიერ მოწვეული ექსპერტი - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის (სწავლების საფეხური: უმაღლესი განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა: მედიცინა) სილაბუსის - „ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენცია, იდენტიფიკაცია და რეაგირება“ შემუშავება; 

3. 2008 – 2011, UK – JPCR,  TEMPUS ევროპის საერთაშორისო გრანტი, № 144562, „ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება“. მონაწილე,  მკვლევარი

4. 2010 – 2011, ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო NRC-GEFT1001-06-09-2010-2011-Acc-5290, განათლების პროგრამის ფარგლებში სალექციო კურსის მომზადება მომავალი მასწავლებლებისთვის – იძულებითი გადაადგილება: ფსიქოლოგიური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები, მონაწილე, მკვლევარი

5. 14.12.2012- 14.10.2014, “TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR- 530566“, “სტუდენტური კარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში, ” მონაწილე, მკვლევარი

6. 2012-2014, The Matra Programme of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs და Body Shop Foundation, Contracting Authority: European Union Delegation to Georgia European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR): Country-Based Support scheme for Georgia GE-2009-GVH-0702110952, ბავშვთა უფლებების იმპლემენტაცია საქართველოში ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან და უგულებელყოფისგან “, მკვლევარი/პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი

 

 7. 2014 ივნისი - ივნისი 2016 წლები, ევროკავშირი, Public Health Foundation of Georgia Co-applicantStichting Defence for Children International – ECPAT Nederland (DCI – ECPAT NL) Title of the Action: Safe School, Safe Childhood Contract number: EIDHR/2014/329-337  „უსაფრთხო სკოლა, უსაფრთხო ბავშვობა“, კონსულტანტი, მკვლევარი

 

8. 2016 წლის 6 დეკემბერი - 2019 წლის მაისამდე, ევროკავშირი,  №-ENPI/2016/379-321, „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“,  სუპერვიზორი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ENNEAGRAM PRACTITIONER COURSE ONLINE. was participating in 38 ac. hours of training and accomplished. Hereby confirms that from 07th of December 2020 till 24th of January, 2021
 2. The course in Biosyntheses-somatic and depth-psychology oriented psychotherapy – on the theme ,,Discovering Resources and Healing Memories”21. 06. - 24. 06. 2018
 3. ჩემი ორგანიზებით პირველად ამიერკავკასიაში ხორციელდება ბიოსინთეზის(შვეიცარია) საერთაშორისო პროგრამა, რომელშიც თავად ვარ ჩართული 2018 წლის აპრილიდან დღემდე
 4. ჩართული ვარ კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის დიპლომის შემდგომ სასწავლო პროგრამაში. 2016  წლის თებერვლიდან დღემდე
 5. სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის პროგრამა:“არტთერაპია“-ში(16.02.2016-28.07.2017) „ფსიქოთერაპიისა და კლინიკური ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი“.16.03.2018 წელი
 6. «MODERN TECHNOLOGIES OF DIAGNOSTICS AND CORRECTION AUTISM SPECTRUMDISORDERS (ADOS-II, floortime, neurocorrection and sensory integration)» of the course of advanced training "PSYCHIATRY FOR PSYCHOLOGISTS". April 19-29, 2018 (32 academic hours) Issued

 7. Of The First Unit: “Grounding and Founding” of Basic Biosynthesis Training”.  Tbilisi, Georgia. 19.04.-22.04.2018
 8. Attended a 6 Hours Workshop “Experimental and clinical evidence for new psychological treatments for eating disorders”. Tbilisi, Georgia 20.04-2017
 9. Attended a 6 Hours Workshop “Cognitive-Bihaviour Therapy for Eating Disorders”. Tbilisi, Georgia. 22.04.2017
 10. Attended a 6 Hours Workshop “Obsessive Compulsive Disorder in Adults and Young People: Evidence Based Treatment”. Tbilisi, Georgia 21.04.2017
 11. ,,ბავშვებთან მუშაობა სხეულზე  ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის მეთოდის გამოყენებით“ 21. 10. – 23. 10. 2016
   
 12. “Master in Higher Education Management: Developing Leaders for Managing Educational Transformation”  530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR.  March Kutaisi ,15-16 2016
 13. გეშტალტთერაპია ბავშვებთან ვიოლეტოკლენდერის მოდელის მიხედვით - სან-პეტერბურგის გეშტალტთერაპიის საერთაშორისო ორგანიზაცია. თბილისი, 2016 წლის 25-29 იანვარი
 14. ტრენერების ტრენინგი - CTC კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი 2015 წლის 5-6 დეკემბერი. ბათუმი, 2015 წლის 12-13 დეკემბერი
 15. ტრენერების ტრენინგი - ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები. საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი. ბათუმი, 2015 წლის 31 აგვისტო
 16. არტთერაპია – ქვიშა თერაპია (SandPlay) 20 საათი (ი. დავიდოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 26.03.2015 – 27.03.2015
 17. არტთერაპია – მუშაობა თიხასთან და პლასტელინთან ფსიქოთერაპიაში 20 საათი (ი. დავიდოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 28.03.2015 – 29.03.2015
 18. 2015წ. არტთერაპია – სხეულზე ორიენტირებული არტთერაპია 16 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი) თბილისი, 08.06.2015 – 09.06.2015
 19. არტთერაპია – ტრანსპერსონალური არტთერაპია – მუშაობა მანდალებით 24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 30.09.2015 – 02.10.2015
 20. არტთერაპია – სუპერ ვიზია არტთერაპიაში 26 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 03.10.2012 – 05.10.2015
 21. არტთერაპია – ტრანსპერსონლური მიდგომა 24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 21.01.2015 – 23.01.2015
 22. არტთერაპია – ნიღბების გამოყენება ფსიქოთერაპიაში 16 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 24.01.2015 – 25.01.2015
 23. ფსიქოსინთეზი – ფსიქოსინთეზის საბაზისო კურსი 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 28.01.2015 – 01.02.2015
 24. ფსიქოსინთეზი – მუშაობა სუბ-პიროვნებებთან 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 11.06.2015 – 14.06.2015
 25. 2015 წ. ფსიქოსინთეზი – მუშაობა სიმბოლოების მეშვეობით 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვი სფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი). თბილისი, 08.10.2015 – 11.10.2015
 26. ჩაკრალური მიდგომა ბიოსინთეზში 24 საათი (ი.სალავიოვა/მარინა გოგსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი). თბილისი, 26.02.2014 – 28.02.2014
 27. საბაზისო ტექნიკები არტთერეაპიაში 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 26.02.2014 – 02.03.2014
 28. არტთერაპია – მუშაობა სიღრმისეულ არაცნობიერთან 40 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 18.06.2014 - 22.06.2014
 29. არტთერაპია – მუშაობა დამოკიდებულებებთან და თანადამოკიდებულებებთან  24 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი). თბილისი, 10.10.2014 – 12.10.2014
 30. ფსიქოთერაპიული კონტაქტი და კონტრაქტი 8 საათი (ი. სალავიოვა/მოსკოვის ფსიქოთერაპი ისინსტიტუტი). თბილისი, 13.10.2014
 31. არტთერაპია – კრიზისიდატრავმა 40 საათი (ტ. კალოშინა/Art macter klass). თბილისი, 16.10.2014 – 19.10.2014
 32. ,,ბოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტრუქტურა;“ ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“ . ბათუმი, 7.07. 2014-10.07.2014
 33.  ,,ემოციურ-ხატოვანი თერაპია“, ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი ,,სტიმული“. ბათუმი, 7-11. 02. 2014
 1. თერაპიული მუშაობა სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლ ბავშვებთან ფსიქოლოგიური ტრავმის დასაძლევად -  საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი. თბილისი, 2014 წლის  10-11 ნოემბერი
 2. ხელწერის ფსიქოლოგია -თბილისის დანტე ალიგიერის კომიტეტი. იურისტი, გრაფოლოგი და კრიმინოლოგი მასიმომილონე. თბილისი, 2014 წლის 29 დეკემბერი
 3. სექსუალობა არტთერაპიაში და სხეულზე ორიენტირებულ თერაპიაში - მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი. თბილისი 6.07-8.07. 2013
 4. პროფესორთა ტრენინგი, სკოლამდელი დაწესებულების სპეციალისტების პროფესიული განვითარება - ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი. თბილისი,24.12-28.12.2012
 5. გეშტალტთერაპიის თეორია და პრაქტიკა - მარინაგოქსაძისფსიქოთერაპიისდაფსიქოლოგიურიკონსულტირებისცენტრი. თბილისი,13.08 –17.08. 2012
 6. “E-lerninginTeachingProcessontheexampleofMoodle” at BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY. 30.06.2012
 7. მასტერკლასი არტთერაპიაში - ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი,თბილისი, 11.02-15.02.2013
 8. ,,ფსიქოსომატიკა“, მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“. ბათუმი, 5-8. 09. 2013
 1. ”ძალადობა განცდილი ბავშვთა დახმარება თბილისის ”ბავშვთა ძალადობისა და უგულებელყოფისაგან დაცვა საქართველოში” ტრენინგი. თბილისი 8. 12-10.12. 2009. 28.04 -30.04. 2009. 8.06-10.06. 2010. 15.09-17.09.2011.  
 2. “NLP პრაქტიკოსი“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი. თბილისი 2011 წლის 19.07–04.08
 3. „არტთერაპია“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი.თბილისი, 2011 წლის 22.08–28.08
 4. „ლიდერი ორგანიზაციაში“, თბილისი მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, ტრენინგი, თბილისი, 2011 წლის 30.07–2.09
 5. სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარების ტრენერთა ტრენინგი, ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი. UNISEF თბილისი, 2011 წლის 19. 09-23.0
 6. NLP ბიზნესში - მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი. თბილისი, 30.07-1.08. 2011
 7. სოციალურ მუშაკთა სასერთიფიკაციო პროგრამის დანერგვა რსუ –ში –ბათუმი, 2010 წელი
 8. ”კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ფსიქოზების დროს” საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია,ტრენინგი, თბილისი, 2009
 9. ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ტრენინგი, თბილისი, 2009
 10. ”არადირექტიული ფსიქოთერაპიის ტექნიკები” თბილისის ნეირომეცნიერების ასოციაცია. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ეროვნული ცენტრი,ტრენინგი, თბილისი,2007
 11. ფსიქოკორექცია ცერებრული დამბლით დაავადებულ  ბავშვებში”. თბილისის იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს ნევროლოგიისა და ნეირო რეაბილიტაციის ცენტრი, ტრენინგი, თბილისი, 2005 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ფრანგული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, PowerPoint etc.); Internet Explorer.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა