ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სტუდენტთა ელექტრონული ფორმით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები წარდგენა

სურათი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ბსუ–ს აკადემიურ და წარმომადგენლობით საბჭოებს 2013–2014 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სტუდენტთა ელექტრონული ფორმით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები წარუდგინა. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სტუდენტთა საერთო რაოდენობის თითქმის 50 %. კითხვარში დასმული კითხვები ძირითადად უნივერსიტეტის აკადემიურ და მატერიალურ სფეროს ეხებოდა.

  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  განათლების ფაკულტეტი
  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
  ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
  ტურიზმის ფაკულტეტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა