მართვის ორგანოები

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

სახელი და გვარი: ანზორ ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: რექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 04.05.1979
მისამართი: გორგილაძის #86ა, ბინა #47
ელ-ფოსტა: a.beridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593313777
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა (გეომეტრია-ტოპოლოგია)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ალგებრული ტოპოლოგია

კვანძთა თეორია

სამუშაო გამოცდილება:

2021-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე

2021-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის პროფესორი

2021-დან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მათემატიკის სკოლის მიწვეული პროფესორი

2020-დან უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრი

2020-2021 ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მათემატიკის სკოლის ასისტენტ პროფესორი

2009 – 2020 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2004–2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის (კათედრის) უფროსი მასწავლებელი

2006–2009 ბათუმის საზღვაო აკადემიის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

2004–2006 ბათუმის საზღვაო აკადემიის მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

2015 – 2019 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

2013-2015 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

2011- 2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

2010-2011 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2008-2010 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

2007–2008 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო–აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი

2006–2008 ბათუმის საზღვაო აკადემიის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი

2004–2006 ბათუმის საზღვაო აკადემიის მათემატიკის კათედრის უფროსის მოადგილე

2005–2006 ბათუმის საზღვაო აკადემიის მონიტორინგისა და შეფასების ცენტრის უფროსი

2004–2005 ბათუმის საზღვაო აკადემიის რეფორმების ჯგუფის უფროსი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • A. Beridze, S. Bigelow, P. Traczyk. On the Burau Representation of B4 of modulo p, TMJ, Special issue, 2021, 57-62
 • V. Baladze, A. Beridze, R. Tsinaridze. Strong Shape Theory of Continuous Maps., TMJ, Special issue, 2021, 63-98
 • V Baladze, A Beridze, L Mdzinarishvili, On Axiomatic Characterization of Alexander-Spanier Normal Homology Theory of General Topological Spaces, arXiv preprint arXiv:2102.048
 • A. Beridze, L. Mdzinarishvili. On the Universal Coefficient Formula and Derivative Lim Functor, arXiv:2102.04856
 • A. Beridze, L. Mdzinarishvili.  The Tautness Property of Homology Theory, arXiv:2105.03488
 • A. Beridze, L. Davitadze. On the subgroup of B4 that contains the kernel of Burua representation, arXiv:2109.01787
 • Anzor Beridze and Leonard Mdzinarishvili. On the Axiomatic Systems of Singular Cohomology Theory, Topology Appl. 275 (2020)
 • A. Beridze and P.Traczyk. Burau representation for n=4. J. Knot Theory Ramifications 27 (2018), no. 3, 1840002, 6 pp
 • Anzor Beridze and Pawell Traczyk. Forks, Noodles and the Burau representation for n=4. J. A. Razmadze Math. Inst. 172 (2018), no. 3, part A, 337-353
 • Anzor Beridze and Leonard Mdzinarishvili . On the Axiomatic Systems of Steenrod Homology Theory of Compact Spaces, Topology Appl. 249 (2018), 73--82
 • Anzor Beridze and Vladimer Baladze. Strong Homology Theory of Continuous Maps, arXiv:1703.04089
 • A. Beridze and L. Turmanidze. Semi-Continuity of Strong Homology Groups of Continuitys map. J.  Math. Sci. Vol.211 (2015), 13-30
 • A. Beridze. Strong Homology Groups of Continuous Map. Proceeding of A. Razmadze Mathematical Institute, Vol. 162 (2013), 25-35;

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2021
 • სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია - კვანძები გდანსკში III, გდანსკი, პოლონეთი, 2019
 • საერთაშორისო კონფერენცია ტოპოლოგიასა და მისი გამოყენებების შესახებ 2018, ნაფპაკტოსი, საბერძნეთი
 • 32-ე საზაფხულო კონფერენცია ტოპოლოგიასა და მისი გამოყენებების შესახებ, დეიტონი, ოჰაიო, 2017
 • მეთორმეტე სიმპოზიუმი ზოგადი ტოპოლოგიის და მასთან დაკავშირებული  ანალიზის და ალგებრის შესახებ, პრაღა, 2016
 • 24-ე საზაფხულო კონფერენცია ტოპოლოგიისა და მისი გამოყენებების შესახებ, ბრნო, 2009
 • ტოპოლოგიისა და მისი გამოყენენების საერთაშორისო კონფერენცია, ანკარა, 2009
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეათე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2019
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეცხრე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2018
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მერვე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2017
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2016
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2015
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2012
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი,  2011
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ბსუ-ს შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო პროექტი, 2019
 • ბსუ-ს შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო პროექტი, 2018
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი, 2015-2018
 • ახალგაზრდა მეცნიერთა პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი, 2009
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 15/09/2019-15/12/2019 - კალიფორნიის სანტა ბარბარას უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის ვიზიტორი მკვლევარი
 • 2013-2014  -  ვარშავის უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის სადოქტოროს შემდგომი პოზიცია, ვარშავა, პოლონეთი
 • 2006-2007 - აბდულ სალამის სახელობის მათემატიკის მეცნიერებათა სკოლის სადოქტოროს შემდგომი პოზიცია, GC უნივერსიტეტი, პაკისტანი
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა