ტურიზმის ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი:  ნანა გიორგაძე                                                         

აკადემიური თანამდებობა:  ტურიზმი ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

დაბადების თარიღი:  24.02.1989

მისამართი: ქ. ბათუმი, პუშკინის ქუჩა №22

ელ-ფოსტა: giorgadze.nana@bsu.edu.ge

ტელეფონი:  (+995) 514 12 44 11

განათლება:

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

განათლების მიმართულება: ტურიზმი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

განათლების მიმართულება: ინგლისური ენა და ლიტერატურა

 

სამუშაო გამოცდილება:

03/2018-დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

08/2013-03/2018  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის ოფისის სპეციალისტი

09/2012-06/2015 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი

05/2011-08/2013 სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს  მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ამერიკული სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა (თავი 11. თავი 17).  U.S  Embassy in Georgia - S-GE800-11-GR-077, 2011-2012 წწ.

2. ,,უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინარული რეფორმა, ტურიზმის მენეჯმენტის და გამოყენებით გეოინფორმაციულ კურიკულუმებში. ევროკავშირი-561555-EPP-1-2015-1-ESSEPKA2-CBHE-JP. 2016-2019წწ.

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. საერთაშორისო გაცვლითი პროექტი „ტურიზმის გამოწვევები ბერლინში“ - გერმანია, ბერლინი, 2016 წელი

2. ტემპუსის პროექტის ფარგლებში მასწავლებელთა ტრენინგი - ბათუმი, 2014 წელი

3. საერთაშორისო ვიზიტორთა ლიდერობის პროგრამა - აშშ, ვაშინგტონი,  2013 წელი

4. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომლებისთვის ოჯახური სასტუმრო სახლების მომსახურების სტანდარტი და ინსპექცია/ტრენინგი - თბილისი, 2013 წელი

5. გლობალური ცვლილებების მენეჯმენტის კურსი - გერმანია, ებერსვალდე 2013 წელი

 

უცხო ენები:

1. ინგლისური ენა - თავისუფლად

2. რუსული ენა – თავისუფლად

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Microsoft Office; Microsoft Outlook/, Internet;


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა