აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 12 სთ.)

 

1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: საკონკურსო კომისიების თავმჯდომარეები)

 

2. „ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 ივნისის №45 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს-ები: აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი მ. ხალვაში;

სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა

დეპარტამენტის უფროსი გ. თავამაიშვილი)

 

3. „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: იურიდიული დეპარატამენტის უფროსი ჟ. ჯიბლაძე)

 

4. „ბსუ-ს ეთიკის კოდექსის განხილვის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 18 ივლისის №70 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: იურიდიული დეპარატამენტის უფროსი ჟ. ჯიბლაძე)

 

5. ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში „მათემატიკა“ ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი გ. ფარტენაძე)

 

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა