აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსიდან კონკურსანტების მოხსნის თაობაზე

2017-2018 სასწავლო წლიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“  ბსუ-ს რექტორის 2017 წლის 7 აგვისტოს N 01-08/58 საფუძველზე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ცხრა ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე წარმოდგენილი საკონკურსო  დოკუმენტაციის პირველადი განხილვის საფუძველზე დადგინდა, არ არის შესაბამისობაში კონკურსის ძირითად პირობებთან  (დარღვეულია სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის მუხლი 3, პუნქტი 6, ა) ქვეპუნქტი) შემდეგი კონკურსანტების დოკუმენტაცია:

  1. ჯემალ ანანიძე
  2. სულიკო ფუტკარაძე
  3. ედვარდ მიქელაძე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე კონკურსიდან  მოიხსნა  შემდეგი კონკურსანტები: ჯემალ ანანიძე; სულიკო ფუტკარაძე; ედვარდ მიქელაძე.

  ოქმი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა