გამოცხადდა ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნები

  1. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნები ჩატარდება 2016  წლის 4  ივლისს,   ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს  სამუშაო ოთახში (კენჭისყრა დაიწყება 15:00 საათზე და დამთავრდება 17:00 საათზე).
  1. აკადემიურ საბჭოს წევრად თითოეული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის მიერ აირჩევა ამავე ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის წარმომადგენელი.
  1. კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს ბსუ-ს საარჩევნო კომისიაში (მისამართი ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ №35, ოთახი N4) 2016 წლის 17 ივნისიდან – 2016 წლის 27 ივნისის ჩათვლით, უქმე დღეების გარდა, 10 საათიდან 16 საათამდე.
  1. კანდიდატებმა საარჩევნო კომისიაში უნდა წარადგინონ:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

 

ბრძანება №01-08/22 - „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არჩევნების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2014 წლის 20 ივნისის N01-08/25 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №01-08/23 - საჯარო სამართლის იურდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებიდან აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნების გამოცხადების შესახებ


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა