დაიწყო გარე მობილობის პროცესი!

სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ბსუ–ში გადმოსვლის მსურველი სტუდენტი ვალდებულია განათლელბის ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე გაიაროს რეგისტრაცია 2015 წლის 21 აგვისტოდან  -  2  სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება;
ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი;
გ) სრული ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი  დოკუმენტის ასლი; 
დ) სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ;
ე) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი;
ვ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

კრედიტების აღიარების დასკვნაზე თანხმობის შესახებ განცხადების რეგისტრაცია იწარმოებს 2015 წლის 7 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით;

მისამართი: ნინოშვილის ქუჩა № 35, ოთახი № 1  (კანცელარია)

ბრძანება №01-08/36

  ვაკანტური ადგილები

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა