აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 14 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 14 სთ.)

 

1. პროფესორ ნიკოლაე დურასთვის ბსუ-ს საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი როინ მალაყმაძე)

 

2. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების პროგრამული ანგარიშების მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: პროექტების ხელმძღვანელები/მენეჯერები)

 

3. ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცებისა და განვითარების წესის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი,

პროფ. ვლადიმერ ღლონტი)

 

4. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 14 დეკემბრის №06-01/78 დადგენილებით დამტკიცებულ ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში „ფიზიკა“ ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფ. ლელა თურმანიძე)

 

6. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფ. ლელა თურმანიძე)

 

7. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფ. ნათია წიკლაშვილი)

 

მიმდინარე საკითხები. 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა