წარმომადგენლობითი საბჭოს 2022 წლის 24 ივნისის დღის წესრიგი

(ზუმის ლინკი https://zoom.us/j/3675224552)

შემდეგი სხდომის დღის წესრიგით:

  1. ბსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე

(მომხსენებლები: რექტორის მოადგილე თამარ სირაძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო დოლიძე, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟანა ჯიბლაძე)

  1. ბსუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე

(მომხსენებლები: რექტორის მოადგილე თამარ სირაძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი ზვიად ბერაძე, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟანა ჯიბლაძე)

  1.  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 09 სექტემბრის N02 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

(მომხსენებლები: რექტორის მოადგილე თამარ სირაძე, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟანა ჯიბლაძე)

  1. ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, ე.წ. მესამე ნაკადზე ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურისგან გათავისუფლების თაობაზე (მომხსენებელი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი მარინა ქორიძე)

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა