წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 15 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 15 ივლისის სხდომა გაიმართება 15:00 სთ-ზე

მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის N35 მდებარე პირველი კორპუსის მე-3 სართულზე მდებარე N55 ოთახში („რუსთაველის დარბაზი“).

გასამართი სხდომის დღის წესრიგი:

 1. ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცებისა და ბსუ-ს ზოგიერთ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადახდილი სწავლის საფასურის დაბრუნების საორგანიზაციო ღონისძიებების შესახებ;
  (მომხს. ბსუ-ს რექტორის მოადგილე თ.სირაძე, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე, საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი გ.გვარიშვილი)
   
 2. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის“ დებულების დამტკიცების თაობაზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 05 ოქტომბრის № 05 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე;
  (მომხს. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლ.ჯაყელი)
   
 3. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური ფსიქოლოგია“ სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე;
  (მომხს. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლ.ჯაყელი)
   
 4. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საერთაშორისო ურთიერთობები“ სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე;
  (მომხს. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლ.ჯაყელი)
   
 5. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ფსიქოლოგია“ სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე;
  (მომხს. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლ.ჯაყელი)
   
 6. ბსუ-ს მიერ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ანგარიშზე საწევრო შენატანის შესახებ;
  (მომხს.სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის სეპარტამენტის უფროსი მ.დიასამიძე)
   
 7. მიმდინარე საკითხები;

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო 

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა