აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 14 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

                                                        საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 14 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი:

(სხდომის ჩატარების დრო: 14 სთ.)

1. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ფიზიკა“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლელა თურმანიძე)

2. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საერთაშორისო ურთიერთობები“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლევან ჯაყელი)

3. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ფსიქოლოგია“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლევან ჯაყელი)

4. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური ფსიქოლოგია“ დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლევან ჯაყელი)

5. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე „სამართალმცოდნეობის“ საბაკალავრო და „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა ახალაკრედიტირებულ პროგრამაზე გადაყვანის და შესაბამის პროგრამასთან თავსებადობის დასკვნების მომზადების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლევან ჯაყელი)

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა