აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 20 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 15 სთ.)

1. ბსუ-ს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირველ ნაკადზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების შემდგომ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. მარინა ქორიძე)

2. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ზოგიერთი წარმომადგენლისა და მასწავლებლის აკადემიურ (სამუშაო) დატვირთვებში  საგამონაკლისო დაშვების შესახებ.

(მომხს.: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის

ფაკულტეტის დეკანი მარინა ქორიძე;

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი მარინე გიორგაძე;

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი ლელა თურმანიძე;

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი ვლადიმერ ღლონტი;

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ლევან ჯაყელი

ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი როსტომ ბერიძე;

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მ/შ დარეჯან ჯაში)

 

3. აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 28 ივნისის №86 დადგენილებით დამტკიცებულ ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაში „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“ ცვლილების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მ/შ დარეჯან ჯაში)

4. ბსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტ ანა ქანთარიასთვის გამონაკლისის დაშვების შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა

ფაკულტეტის დეკანი ლევან ჯაყელი)


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა