პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

  • საგამოცდო ბარათები მზად არის და მათი მიღება შესაძლებელია პროფესიულ კოლეჯებში, პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ უმაღლეს დაწესებულებებსა და საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში. ონლაინ დარეგისტრირებულ აპლიკანტებს შესაძლებლობა გაქვთ ამობეჭდოთ ვებ-გვერდიდან: vet.emis.ge
  • ბარათზე მითითებული იქნება საგამოცდო ცენტრის მისამართი, ტესტირების თარიღი და სხვა დეტალები.
  • ბარათის მისაღებად თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო ტესტირებაზე თან უნდა იქონიოთ:
  • პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა/პასპორტი, ხოლო ასეთის არ ქონის შემთხვევაში - სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის მიერ სათანადო წესით დამოწმებული განაცხადი/განცხადება - ანკეტა, რომელშიც მოცემულია პირის ფოტოსურათი, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი:
  • საგამოცდო ბარათი;
  • პირბადე;
  • საწერი კალამი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრს.

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის 32/35; ტელ: 591 95 76 62.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა