აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 6 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 14 სთ.)

1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

ხელმძღვანელის მ/შ ირაკლი კორძაია)

2. ,,ბსუ-ს მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 7 ივლისის №59 დადგენილებაში   ცვლილების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

ხელმძღვანელის მ/შ ირაკლი კორძაია)

3. ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების  წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 9 აგვისტოს №63 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

(მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

ხელმძღვანელის მ/შ ირაკლი კორძაია)

4. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 9 ივნისის N36 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თამარ მაჭუტაძე)

5. „ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 5 აპრილის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თამარ მაჭუტაძე)

6. 2020-2021 სასწავლო წელს ბსუ-ს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხს.: სამეცნიერო კვლევების სამსახურის უფროსი თამარ მაჭუტაძე)

7. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების („კომპიუტერული მეცნიერება“) დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის

 დეკანი ლელა თურმანიძე)

8. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის ზოგიერთი დოქტორანტისთვის სწავლის ვადის გაგრძელების შესახებ.

(მომხს-ები: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის

დეკანი ვლადიმერ ღლონტი;

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი ლელა თურმანიძე;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის

დეკანი მარინა ქორიძე)

 

მიმდინარე საკითხები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა