აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 25 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 12 სთ.)

1. ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის ანგარიში.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ვ. ღლონტი)

2. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის ანგარიში.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლ. ჯაყელი)

3. ბსუ-ს აკადემიური  პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 ივნისის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში თ. სირაძე)

4. ბსუ-ს ზოგიერთი ფაკულტეტის ზოგიერთი აკადემიური პირისა და მოწვეული მასწავლებლის აკადემიურ დატვირთვებში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს-ები: ფაკულტეტების დეკანები)

5. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ზოგიერთი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი მ. ქორიძე)

6. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ზოგიერთ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გამონაკლისის დაშვების შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი მ. ქორიძე)

7. ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დამატებით საგანმანათლებლო პროგრამაში „მშენებლობა“ ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი გ. ფარცხალაძე)

8. იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტის  ინდივიდუალურ სასწავლო პროგრამაზე გადაყვანის  შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი ლ. ჯაყელი)

9. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტის  ინდივიდუალურ სასწავლო პროგრამაზე გადაყვანის  შესახებ.

(მომხს.: ფაკულტეტის დეკანი მ. გიორგაძე)

 

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა