წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 13 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის გამართვის დრო -12.00 სთ. აკადემიური საბჭოს სხდომათა დარბაზი)

1.      ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე” ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 17 ივლისის N06 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 (მომხს.ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი გ.ფარცხალაძე)

2.      საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაბლაბის დებულების დამტკიცების თაობაზე

(მომხს.იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე)

3.      ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე“   ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N06 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

(მომხს.იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე)

4.      საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის პროფესიული განვითარების დაფინანსების წესის დამტკიცების თაობაზე

(მომხს.იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ჟ.ჯიბლაძე)

5.      საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ სწავლების საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

(მომხს.საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი გ.გვარიშვილი)

6.      საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

(მომხს. საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი გ.გვარიშვილი)

7.      მიმდინარე საკითხები

წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნო


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა